header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 42 فرزان
گزینش     چینش     نمایش # 
عنوان بازدید
مقدمه 2411
خدمات فرزان: معرفی دوره آموزشی الکترونیک "مهارت نگارش پروپوزال" 2992
خبر فرزان: شبکه آموزش پژوهش فعالیت های خود را رسما آغاز نمود. 2307
خبر فرزان:پس ازانتشار218مقاله درمجلات بین المللی-دوره جدیدعضوگیری گروه نگارش علمی موسسه فرزان آغازشد 2335
تولید علم: جایگاه ایران در سه نمایه بین المللی مقالات علمی 2472
پژوهشهای کاربردی: پاسخ نیازهایی که مبتنی بر تولید فکر است، در دانشگاه پیدا می شود. 2562
پژوهشهای ملی: سرمایه گذاری بر روی 20 طرح کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 2724
به ابتکار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: مسابقه تحقیقاتی بین دانشگاهی برگزار می شود. 2511
سیاستگزاری پژوهش: فرآیند ماموریت گرایی پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شد. 2439
فناوری اطلاعات: برنامه راهبردی فناوری اطلاعات به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد. 2432
قطبهای علمی کشور: بیمارستان قلب شهیدرجایی به عنوان قطب علمی قلب در کشور انتخاب شد. 2802
مراکز رشد: ایجاد مرکز رشد تجهیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 2455
همکاریهای پژوهشی:مرکزتحقیقات"ارتقای ایمنی"دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکزهمکارسازمان بهداشت جهانی 2555
همکاریهای پژوهشی: امضای تفاهم نامه‌های پژوهشی مبنای همکاریهای پژوهشی بین بخشی 2190
همکاریهای پژوهشی: امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پزشکی آستانه 2381
بودجه پژوهش: میزان اعتبارات پژوهشی دانشگاهها در سال جاری