header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 14 فرزان
گزینش     چینش     نمایش # 
عنوان بازدید
مقدمه 2827
خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان 2643
خدمات فرزان: معرفي خدمات پژوهشي - ارزيابي مطالعات پژوهشي 2821
گفتگو: مصاحبه با دکتر محمدرضا زرين دست، پژوهشگر برگزيده ISI 6425
ارزشیابی پژوهش: استفاده از شاخص H index برای ارزیابی فعالیتهای پژوهشی در سال آینده 3593
اخبار دانشگاهی: برترین دانشگاههای دنیا در رده بندی وبومتری دانشگاهها در سال 2008 3572
اخبار دانشگاهی: دانشگاه علوم پزشکی تهران، 12 درصد هیئت علمی کشور و 33 درصد تولیدات علمی درحوزه پزشکي 2863
مراکز پژوهشی:پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی انتخاب شد 3014
مراکز پژوهشی: پژوهشکده ابن سینا در مسیر ارتقا به پژوهشگاه می باشد 5793
مراکز پژوهشی: ایجاد 4 قطب‌ جدید علوم پزشکی 3242
تولید علم: صعود ایران به رتبه اول تولیدعلم وفناوری منطقه تا پایان برنامه پنجم 2798
نوآوری: راه اندازی دفتر ثبت فرآیندهای نوآورانه آموزشی در وزارت بهداشت 3086
نوآوری: اختراعات دارای تأییدیه علمی تسهیلات ثبت در خارج از کشور دریافت می‌کنند 4894
تجاری سازی: تجاری سازی فناوری در دستور کار دولت 3275
مالکیت معنوی: طرح ثبت اختراعات 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود 3240
مالکیت معنوی: مجازات مجرمان سرقت اختراع سنگین شد 4342
فناوریهای ن