header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 32 فرزان
گزینش     چینش     نمایش # 
عنوان بازدید
مقدمه 2374
نگارش علمی: چگونه مقاله خود را برای ارسال به مجله مورد نظر آماده کنیم؟ (قسمت اول) 4802
خدمات فرزان: دوره های آموزشی خود را با پشتیبانی فراسا بصورت الکترونیک عرضه کنید. (رایگان) 2317
خبر فرزان: برگزاری دوره آموزش الكترونيک SPSS بصورت انیمیشن 2855
ارزشیابی مجلات پژوهشی: رتبه بندی نشریات علوم پزشکی کشور مبنای امتیاز مقالات در ارتقای هیئت علمی 4373
پژوهشگربرگزيده:روسای مراکزتحقیقات غدد دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران سرآمد دانشمندان کشور 2515
اخبار دانشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی تهران درهردوعرصه تولیددانش وارتقای سلامت موفقیتهای زیادی کسب کرده 2181
مدیریت اطلاعات:طراحی و راه اندازی نظام ملی ثبت بیماران دیابتی در کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران 2669
فناوری اطلاعات: ایجاد قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3463
بودجه پژوهش: روندهای کنونی برای اختصاص 3 درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش موثر نیست. 2255
پژوهش و قانون: لایحه شرکتهای دانش بنیان در مجلس 2417
پژوهش و برنامه: شروط کسب ارتقا برای اعضای هیئت علمی و ویژگی اساتید دارای رکود علمی 2527
مراکز پژوهشی: موافقت با تأسیس پنج مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران 2970
مجلات پژوهشی: حمایت کمیته نمایه سازی بین المللی وزارت بهداشت برای نشریات علوم پزشکی 2699
مجلات پژوهشی: وضعیت حضور نشریات علوم پزشکی کشور در نمایه‌‌های بین‌المللی 2762