header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 33 فرزان - شهریور 1388 arrow اخبار کتاب: کتاب "سنجش علم، فنّاوری و نوآوری" منتشر شد.
اخبار کتاب: کتاب "سنجش علم، فنّاوری و نوآوری" منتشر شد.
کتاب "سنجش علم، فنّاوری و نوآوری" از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب به همت عبدالرضا نوروزی چاکلی، محمد حسن‌زاده و دکتر حمزه‌علی نورمحمدی منتشر شده است.

سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌هایی است که در طی چند سال اخیر، همواره در حوزة علم‌سنجی مطرح بوده‌است. لزوم در نظر گرفتن مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی موجود و ضرورت اتخاذ مناسب‌ترین رویکرد برای شناخت جایگاه واقعی کشور در این زمینه در سطح بین‌المللی، برخی از مهم‌ترین دلایل این اهمیت به شمار می‌رود. با توجه به همین ضرورت‌ها، این کتاب ضمن بررسی مسایل، اهداف، مفاهیم و پژوهش‌های موجود در خصوص سنجش علم، فنّاوری و نوآوری، مهم‌ترین دستورالعمل‌های بین‌المللی و همچنین شاخص‌های مورد نظر هر کدام از آنها را مورد مطالعه و مقایسه قرار داده و سپس با نگاهی اجمالی به مهم‌ترین فعالیت‌های مرتبط با این موضوع در ایران، به تجزیه و تحلیل و ارائة شاخص‌ها و الگویی مناسب برای سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری در کشور می‌پردازد.

مطالعه و مقایسة دستورالعمل‌ها و رویکردهای «سازمان ملل متّحد» و «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» نظیر «کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متّحد»، «برنامة توسعة سازمان ملل متّحد»، «کنفرانس تجارت و توسعة سازمان ملل متّحد (آنکتاد)»، «فراسکاتی»، «اسلو»، «بوگوتا»، «کانبرا»، «تراز فنّاوری در پرداخت‌ها» و «پروانه‌های ثبت اختراعات»، از جمله مطالب مورد بحث در این کتاب است.

صفحات اجتماعی