header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 33 فرزان - شهریور 1388 arrow عملکرد پژوهشی: رشد شاخصهای تحقیقات علوم پزشکی در دولت نهم
عملکرد پژوهشی: رشد شاخصهای تحقیقات علوم پزشکی در دولت نهم
وزارت بهداشت در دوره دولت نهم در بخش تحقیقات و فناوری شاخص های تحقیقات در این حوزه را افزایش داد.

شاخصهایی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش تحقیقات و فناوری اعلام شده نشان می دهد در این حوزه تعداد تعداد مراکز تحقیقات پزشکی از 115 مرکز به 220 مرکز تحقیقاتی در دانشگاهها افزایش یافته است.

همچنین بر اساس این شاخصها، تعداد طرحهای تحقیقاتی از 5 هزار و 564 طرح به 6 هزار و 816 طرح و تعداد پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی نیز از 9 هزارو 209 نفر به 11 هزار نفر افزایش یافت.

افزایش تعداد شبکه ‌های تحقیقات پزشکی از 8 مرکز به 11 مرکز، تعداد کتابخانه های الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی از 23 کتابخانه به 42 کتابخانه از دیگر بخش های رشد یافته در این حوزه است.

تولید داروهای جدید در این دوره و رونمایی از آنها نسبت به دوره های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت و در همین زمینه  تعداد داروهای بیوتکنولوژی از 2 قلم به 9 قلم افزایش یافت و مقدمات پارک تحقیقاتی علوم دارویی در کشور ایجاد شد و تعداد ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی از 4 مورد به 209 مورد افزایش یافت.

اما در عین حال هنوز کمبود بودجه برای تحقیقات و منطبق نبودن تحقیقات علوم پزشکی با نیازهای روز جامعه این حوزه را می آزارد. از سوی دیگر اکتفا کردن به تعداد مقالات نیز نمی تواند به تنهایی گره گشای حوزه تحقیقات در علوم پزشکی باشد و این موضوع باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات اجتماعی