header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 34 فرزان - مهر 1388 arrow اخبار دانشگاهی: تعیین میزان امتیازات پژوهشی برای ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی
اخبار دانشگاهی: تعیین میزان امتیازات پژوهشی برای ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در راستای تبیین و یکسان سازی در عملکرد دانشگاهها در مورد ‏فعالیتهای پژوهشی سالیانه اعضای هیئت علمی، دستورالعمل ترفیع پایه را ابلاغ کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابلاغ در راستای تبیین و یکسان سازی درعملکرد دانشگاهها در ترفیع پایه موضوع ماده ‏‏25 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی جهت اجرا در کمیته منتخب ترفیع ابلاغ شده است. ‏

بر اساس جدول حداقل امتیاز پژوهشی سالیانه اعضای هیئت علمی برای ترفیع سالیانه، در دانشگاه های علوم ‏پزشکی تیپ یک برای ترفیع هیئت علمی آموزشی باید حداقل 3 امتیاز پژوهشی و هیئت علمی پژوهشی نیز باید ‏حداقل 6 امتیاز پژوهشی کسب کنند. ‏

بر همین اساس در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو برای ترفیع هیئت علمی آموزشی کسب حداقل 2 امتیاز ‏پژوهشی و برای هیئت علمی پژوهشی نیز کسب حداقل 4.5 امتیاز پژوهشی مورد نیاز است. ‏

همچنین حداقل امتیاز پژوهشی سالیانه اعضای هیئت علمی برای ترفیع سالیانه در دانشگاه های علوم پزشکی ‏تیپ سه برای هیئت علمی آموزشی حداقل یک امتیاز و برای هیئت علمی پژوهشی حداقل 3 امتیاز است. ‏

فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی مطابق ماده 2 آیین نامه محاسبه می شوند و باید حداقل 60 درصد از ‏حداقل های مذکور از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و یا علمی - پژوهشی مصوب کمیسیون ‏نشریات کشور را کسب کنند. ‏

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این دستورالعمل در تمامی موارد ذکر شده حداقل های ‏لازمه است و دانشگاهها می توانند با توجه به شرایط خود و با تایید هیئت های ممیزه مربوطه حداقل های ذکر ‏شده را افزایش دهند. ‏
صفحات اجتماعی