header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 4 فرزان - فروردین 1386 arrow دوره هاي آموزشي موسسه فرزان ويژه مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
دوره هاي آموزشي موسسه فرزان ويژه مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
دوره هاي آموزشي موسسه فرزان متناسب با برنامه هرم تربيت پژوهشگر در علوم پزشكي به شرح ذيل مي باشد. مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در تهران و ديگر نقاط كشور مي توانند براي برگزاري اين دوره ها با ما تماس بگيرند. اين موسسه تنها درخواست هاي گروهي يا درخواست هاي مراكز را جهت برگزاري كل دوره هرم تربيت پژوهشگر يا هر يك از دوره ها را به تنهايي بررسي خواهد كرد.
   
    
1    مهارتهاي پايه (BS)
2    مرور بر متون و منابع اطلاعاتي   (RL)
3    روش تحقيق 1 (RM 1)
4    روش تحقيق 2 (RM2)
5    پروپوزال نويسي و نقد پروپوزال (RP)
6    آمار كاربردي1 (AS1)
7    آمار كاربردي 2 و SPSS
8    آمار كاربردي 3 و SPSS
9    مديريت پروژه (PM)
10    مقاله نويسي علمي 1 (SW1)
11    مقاله نويسي علمي 2 (SW2)
12    مقاله نويسي علمي 3، معرفي مجلات و نقدمقاله (SW3)
13    شركت در همايشهاي پژوهشي   (CP)
14    سامانه‌هاي مجازي (الكترونيك) در پژوهش (VS)

صفحات اجتماعی