header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 34 فرزان - مهر 1388 arrow خبر فرزان: رتبه دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی بر اساس رتبه بندی SIR در سال 2009
خبر فرزان: رتبه دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی بر اساس رتبه بندی SIR در سال 2009
گزارش SIR (SCImago Institution Ranking) در سال 2009 بیان کننده رتبه بندی بین بیش از 2000 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای پژوهشی می باشد.

این رتبه بندی براساس 5 معیار تعداد مقالات منتشر شده، تعداد ارجاع به ازای هر مقاله، همکاریهای بین المللی مرکز مربوطه،Normalized SJR و Field Normalized Citation Score صورت گرفته است. اطلاعات لازم جهت این ارزشیابی از بانک اطلاعاتی Scopus طی سالهای 2003 تا 2007 استخراج شده است.

مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه با تعداد 120269 مقاله، رتبه نخست این رتبه بندی را کسب کرده است. پس از آن آکادمی علمی چین و روسیه رتبه های دوم و سوم را احراز کرده اند.

در نتایج حاصل از این رتبه بندی نام 84 کشور به چشم می خورد که ایالات متحده آمریکا یا کسب 456 جایگاه از 2126 جایگاه، صدر نشین کشورهای مورد مطالعه است. از کشورمان ایران نیز 19 دانشگاه در این لیست حضور دارد که تنها 3 دانشگاه حائز رتبه های زیر 1000 شده اند.

از بین 1527 دانشگاه مورد مطالعه، دانشگاه هاروارد رتبه نخست دانشگاهی و چهارم در مجموع سازمانها را کسب کرده است.

دانشگاه تهران با کسب رتبه کل 308 و دانشگاهی 262 نخستین دانشگاه کشورمان در این لیست است. پس از آن دانشگاه شریف با رتبه کل 662 و دانشگاهی 546 و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه کل 799 و دانشگاهی 648 دیگر دانشگاه های برتر ما در 1000 رتبه اول هستند.

در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب با رتبه کل و دانشگاهی 1172 و 888 در جایگاه نخست دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رقابتی نزدیک در رتبه کل 1265 و دانشگاهی 938 جای گرفته است. سومین دانشگاه علوم پزشکی که در این لیست به چشم می خورد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه های کل و دانشگاهی 1603 و 1165 می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه کل و دانشگاهی 1800 و 1297 ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه های 1877 و 1348 و دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه های 1925 و 1383 دیگر دانشگاه های علوم پزشکی این رتبه بندی هستند.

عدم حضور هیچیک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رتبه های زیر 1000 و حضور تنها 6 دانشگاه علوم پزشکی در رتبه های زیر 2000 جهان با مجموع 26247 مقاله در Scopus طی سالهای 2003 تا 2007 و با میانگین 2.8 ارجاع به ازای هر مقاله نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه جهت توسعه  پژوهشهای ملی بویژه در حوزه علوم پزشکی است.
صفحات اجتماعی