header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 45 فرزان - شهربور 1389 arrow استعدادهای درخشان: جزئیات شرایط اعطای پژوهانه به 2 هزار و 700 نخبه
استعدادهای درخشان: جزئیات شرایط اعطای پژوهانه به 2 هزار و 700 نخبه

دبیر شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با تشریح جزئیات اعطای پژوهانه گفت: بنیاد ملی نخبگان به 2 هزار و 700 نخبه که جایزه تحصیلی دریافت می‌کنند، پژوهانه اعطا می کند.

دکتر موسوی خوشدل گفت: تمام کسانی که از بنیاد ملی نخبگان جایزه تحصیلی دریافت می‌کنند، می‌توانند این پژوهانه را دریافت کنند این پژوهانه تنها برای هزینه‌های تجهیزات و مواد مصرفی(هزینه های غیرپرسنلی) است و دانشجو باید زیر نظر استاد راهنما، پژوهانه را جهت خرید لوازم مورد نیاز پایان نامه یا طرح پژوهشی دریافت و مصرف کند.

وی اضافه کرد: برای مقطع دکتری چهار میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد دو میلیون تومان و برای پروژه کارشناسی (تنها برای رشته هایی که دارای درس پروژه هستند) 700 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای نخبگان گفت: جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان دارای سه سطح در هریک از سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی ادامه داد: این طرح از دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

دکتر موسوی خوشدل خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و 700 نخبه در بنیاد ملی نخبگان جایزه تحصیلی دریافت می‌کنند که می‌توانند از این پژوهانه استفاده کنند و بر اساس فرم تنظیم شده با تایید استاد راهنما درخواست پژوهانه را بدهند که دانشگاه بر آن نیز نظارت خواهد کرد. 

صفحات اجتماعی