header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 46 فرزان - مهر 1389 arrow ارزشیابی پژوهشی: اعلام رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ارزشیابی پژوهشی: اعلام رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین وضعیت ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در فعالیتهای پژوهشی اعلام کرد که بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر همه دانشگاهها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رده بندی امتیاز خام هر دانشگاه متشکل از مجموع امتیازات حاصل از چهار محور حاکمیت، توانمند سازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی مورد محاسبه قرار گرفت همچنین تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته و بودجه پژوهشی شامل کل بودجه دانشگاه، بودجه پژوهشی دانشگاه، بودجه طرحهای مصوب و بودجه طرحهای منطبق با اولویت مورد توجه قرار گرفت.


دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر

بر اساس این ارزشیابی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 54 هزار و 447امتیاز رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب 24 هزار و 577 امتیاز رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب 17 هزار و 890 امتیاز رتبه سوم را بدست آوردند.

در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک رتبه های چهارم تا نهم به ترتیب به دانشگاههای ایران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز و کرمان اختصاص یافته است.


دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در صدر دانشگاههای تیپ دو

بر اساس امتیاز خام دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو نیز رتبه اول به دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) با 7 هزار و 109امتیاز، رتبه دوم به دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 5 هزار و 907 امتیاز و رتبه سوم به دانشگاه تربیت مدرس با 4 هزار و 819 امتیاز اختصاص یافته است.

رتبه های چهارم تا بیست و چهارم در این ارزشیابی به انستیتو پاستور ایران، دانشگاه های علوم پزشکی همدان، یزد، ارومیه، بابل، قزوین، گیلان، کرمانشاه، علوم بهزیستی و توانبخشی، زاهدان، گلستان، کاشان، اراک، زنجان، رفسنجان، لرستان، سمنان، دانشگاه شاهد، هرمزگان، اردبیل و بیرجند اختصاص یافته است.


کسب رتبه اول دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه از سوی شهرکرد

به گزارش مهر، نتایج ارزشیابی تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 88 برای دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه نیز اعلام شد. بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با امتیاز 2 هزار و 520 رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی کردستان با امتیاز 2 هزار و 3 رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با امتیاز یک هزار و 810 رتبه سوم را بدست آوردند.

دانشگاه های علوم پزشکی قم، ایلام، جهرم، یاسوج، فسا، زابل، گناباد، شاهرود، سبزوار، ارتش و بجنورد رتبه های چهارم تا چهاردهم این رتبه بندی را بدست آورده اند.

 

صفحات اجتماعی