header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 47 فرزان - آبان 1389 arrow  فناوریهای نوین: راه‌اندازی دانشکده علوم و مهندسی نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان
فناوریهای نوین: راه‌اندازی دانشکده علوم و مهندسی نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان از ایجاد دانشکده علوم و مهندسی نانو در این دانشگاه خبر داد و گفت: به منظور نهادینه کردن پژوهش در فناوری نانو ایجاد دانشکده فناوری نانو در برنامه های آتی این دانشگاه قرار دارد.

فتح الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین به برنامه های این پژوهشکده اشاره کرد و ادامه داد: جمع آوری بانک اطلاعاتی جامع کاربرد فناوری نانو در محیط زیست از برنامه های این پژوهشکده است ضمن آنکه بررسی کاربردهای این فناوری در‌ شناسایی، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها نیز در دستور کار این پژوهشکده قرار دارد. 

مدیر پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان، ارتقای سطح علمی و ایفای نقش در توسعه علمی و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام پژوهشهای پایه و کاربردی را از برنامه های دیگر این پژوهشکده نام برد و خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور‌ شناساندن قابلیت های فناوری نانو به کاربران و به ویژه به صنایع و مراکز علمی برنامه های ترویجی اجرا شد که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

صفحات اجتماعی