header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه های شماره 51 و 52 فرزان - اسفند 1389 و فروردین 1390 arrow کیفیت پژوهش: انتقاد از کاهش ارجاع به مقالات ایرانی
کیفیت پژوهش: انتقاد از کاهش ارجاع به مقالات ایرانی

دبیر کمیسیون نشریات وزارت بهداشت با انتقاد از کاهش ارجاعات به مقالات ایرانی گفت: با وجود چند برابر شدن تعداد مقالات علوم پزشکی، تعداد ارجاعات به مقالات ایرانی 5 برابر کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبری ساری در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بر اساس آمار موجود هرچه تعداد مقالات بیشتر شده تعداد ارجاعات به آن کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 173 نشریه علوم پزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی داریم که این تعداد بر اساس قانون برنامه پنجم باید سالانه 35 مجله به آن اضافه شود و در پایان برنامه 350 نشریه علوم پزشکی داشته باشیم البته این نگرانی وجود دارد که افزایش تعداد مجلات به افت کیفی آنها بیانجامد که این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد.

دکتر اکبری ساری با اشاره به نشریاتی که در نمایه های بین المللی نمایه شده اند، گفت: 22 نشریه در ISI  و 55 نشریه در اسکوپوس نمایه هستند که امیدواریم این تعداد به 150 نشریه نمایه شده برسند.

وی افزود: تعداد مقالات نشریات باید به سالانه 60 مقاله برسد البته با این وجود باز هم ما از ترکیه عقب تر هستیم که سالانه 105 مقاله هر مجله به چاپ می رساند.

دبیر کمیسیون نشریات وزارت بهداشت اظهار داشت: سامانه مقالات علوم پزشکی راه اندازی شده است و 155 نشریه به طور کامل در این سامانه قرار دارند که از این پس هر نشریه ای پس از تصویب باید در سامانه قرار گیرد.

وی از بازنگری در شاخصهای ارزیابی مجلات علوم پزشکی خبر داد و گفت: پیش از این شاخصهایی از جمله تاخیر، نمایه شدن، سایت و نرم افزار، مورد ارزیابی بود که از این پس دو شاخص تعداد مقالات سالانه و تعداد ارجاع به مقالات هم مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر اکبری ساری با اشاره به حمایت های مالی از نشریات علوم پزشکی گفت: نشریاتی که در اسکوپوس نمایه شده اند 6 میلیون تومان، نشریاتی که در ISI نمایه شده اند 12 میلیون تومان، نشریاتی که دارای ضریب تاثیر هستند نیز 12 میلیون تومان و نشریات برگزیده جشنواره رازی 10 میلیون تومان دریافت می کنند.

وی با اشاره به تاثیر مقالات در ارتقای هیئت علمی از تاکید بیش از اندازه بر روی انتشار مقاله در ISI انتقاد کرد و گفت: برخی نشریات ISI در کشورهایی همچون پاکستان چندان هم معتبر نیستند و در مقابل نشریات ایرانی هستند که هنوز در ISI نمایه نشده اند اما از اعتبار بالایی برخوردارند و تاکید بر انتشار مقاله در ISI موجب می شود که به سمت مجلات کم اعتبار حرکت کنیم.

دبیر کمیسیون نشریات وزارت بهداشت افزود: دانشگاهها باید ترتیبی اتخاذ کنند که مقالات در مجلات معتبر داخلی چاپ شوند و در توسعه تحصیلات تکمیلی از آن استفاده کنند.

صفحات اجتماعی