header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 53 فرزان - اردیبهشت 1390 arrow نوآوری: ثبت 280 پتنت در سال در افق نقشه جامع علمی سلامت
نوآوری: ثبت 280 پتنت در سال در افق نقشه جامع علمی سلامت

وزیر بهداشت با اشاره به هدفگذاری مشخص در نقشه جامع علمی سلامت گفت: هدف ما تربیت 20 هزار پژوهشگر، ایجاد 700 مرکز پژوهشی و 90 پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی بر اساس نقشه جامع علمی است.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی سلامت افزود: شاخصهایی بر اساس نقشه جامع علمی سلامت در نظر گرفته شده که در آن سهم ما در بازار جهانی سلامت به 2 درصد و سهم ما در بازار داخلی به 85 درصد باید افزایش یابد.
وی افزود: بر اساس این شاخصها، ثبت 280 پتنت در سال و ایجاد 60 پژوهشگاه در حوزه های اولویت دار سلامت در دستور کار قرار دارد.
وزیر بهداشت بازنگری در آیین نامه ارتقای هیئت علمی و افزایش سهم پژوهش را از دیگر مواردی برشمرد که در برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده و افزود: بر اساس بازنگری، اعضای هیئت علمی در جهت حل مشکل گام بر می دارند و بر همین اساس هم امتیاز دریافت می کنند.
وی با اشاره به جهت گیری نقشه جامع علمی سلامت گفت: اولویت دادن به علم و فناوری پاسخگو در جامعه، حضور موثر در عرصه های بین المللی، تکمیل چرخه نوآوری سلامت، صیانت از منابع و شفافیت و پاسخگویی، تحول در نظام آموزش سلامت و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه بخشی از این جهت گیری ها است.

صفحات اجتماعی