header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow مجلات پژوهشی: بکارگیری اساتید بازنشسته پزشکی در مجلات به عنوان مشاور و سردبیر
مجلات پژوهشی: بکارگیری اساتید بازنشسته پزشکی در مجلات به عنوان مشاور و سردبیر

مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: با توجه به درخواست دانشگاه های علوم پزشکی مقرر شد از اعضای هیئت علمی بازنشسته به عنوان مشاور و یا سردبیر مجلات دعوت به همکاری شود.
دکتر پرویز اولیاء با اشاره به برگزاری کمیسیون بررسی مستندات تقاضاهای اخذ مجوز تاسیس واحدهای تحقیقاتی یادآور شد: در این جلسه کمیسیون با درخواست مجوز تاسیس 6 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، همدان و تهران موافقت شد.
وی خاطرنشان کرد: با موافقت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 4 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ایجاد خواهند شد که این مراکز تحقیقاتی با عناوین "باروری و ناباروری"، "سلامت جنین"، "قلب و عروق" و "علوم دریایی و دارویی" تاسیس می شوند.
دکتر اولیاء اضافه کرد: ایجاد مرکز تحقیقات "مراقبتهای بیماریهای مزمن" در دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز تحقیقات "نانوزیست مواد در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مصوبات این کمیسیون بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: با توجه به درخواست دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر بکارگیری اعضای هیئت علمی بازنشسته در مراکز تحقیقاتی مقرر شد تا براساس آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اعضای هیئت علمی بازنشسته به عنوان مشاور و یا سردبیر مجلات دعوت به همکاری شود.

صفحات اجتماعی