header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 58 و 59 فرزان - مهروآبان 1390 arrow مجلات پژوهشی: 11 نشریه علوم پزشکی رتبه علمی پژوهشی دریافت کردند.
مجلات پژوهشی: 11 نشریه علوم پزشکی رتبه علمی پژوهشی دریافت کردند.

جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور برگزار شد و به 11 نشریه علوم پزشکی کشور رتبه علمی - پژوهشی اعطا شد.
دکتر مصطفی قانعی - معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در یکصد و ششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گفت: در دانشگاه های علوم پزشکی در ابتدا نشر را تبدیل به یک توقع کردیم و سپس آن را تبدیل به یک تفاهمنامه و بعد از آن نشر تبدیل به یک برنامه شده است که هیئت امنای دانشگاه باید نسبت به این برنامه حساس باشند و این حساسیت باعث شد که کار نشر و تولید مقاله در دانشگاه با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به آیین نامه رکورد علمی افزود: در سال گذشته 20 الی 30 درصد رشد علمی داشته ایم و تعداد نشریات نمایه شده در پایگاه های علمی با رشد خوبی همراه بوده، وضعیت مناسب است اما این وضعیت باید عالی شود.
وی افزود: 23 نشریه در پایگاه ISI و 69 نشریه در پایگاه SCOPUS تا پایان شهریور ماه امسال نمایه شده اند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: هر چه شتاب بیشتر می شود به تناسب ایرادات و نواقص هم زیادتر می شود پس باید مراقب بود تا شتاب علمی را کم نکنیم و نواقص را در ضمن افزایش شتاب و رشد علمی رفع کنیم.

 

11 نشریه علوم پزشکی کشور که رتبه علمی پژوهشی دریافت کردند

ردیف

نام مرکز

نام نشریه

1

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز

فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور

2

دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology

3

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Journal of Cardiovascular and
Thoracic Research

4

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز

جنتا شاپیر

5

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Journal of Organ Transplantation Medicine

6

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

7

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

8

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران

Anesthesiology and Pain Medicine

9

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

Journal of Periodentology & Implant
 Dentistry
(مشروط به جواب کمیته تخصصی )

10

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجلھ دانشگاه علوم پزشکی فسا (مشروط به جواب کمیته تخصصی )

11

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مراقبتھای نوین (مشروط به جواب کمیته تخصصی )


همچنین 23 نشریه از دانشگاه علوم پزشکی و یا واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد موفق به دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی شدند.

 

 

 

صفحات اجتماعی