header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 58 و 59 فرزان - مهروآبان 1390 arrow اخبار هیات علمی: آخرین وضعیت جذب هیئت علمی
اخبار هیات علمی: آخرین وضعیت جذب هیئت علمی

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین زمانهای تعیین شده دانشگاهها برای بررسی و معرفی واجدین شرایط جذب را اعلام کرد و گفت:نیازهای جدید از 5آبان  ماه منتشر می شود.
دکتر محمدرضا مردانی افزود: مرکز جذب اعضای هیئت علمی از 5 آبانماه 90 دوباره نیازهای جدید دانشگاهها به انضمام نیازهای تامین نشده دانشگاههای کم متقاضی را بررسی خواهد کرد و روی سایت بارگذاری می کند.
رئیس مرکز جذب هیئت علمی اظهار داشت: دانشگاهها از بین افرادی که توانسته اند نسبت به ثبت نام در موعد مقرر اقدام کنند، واجدین شرایط را بررسی می کنند و حدود 15 روز فرصت دارند که لیست متقاضیان خود را منطبق بر شرایط اعلام شده و شرایط عمومی و اختصاصی اعلام و واجدین شرایط را برای مصاحبه علمی و بررسی صلاحیتهای عمومی جدا کنند.
وی گفت: دانشگاهها به مدت 15 روز برای دکتری و طرح سربازی و برای کارشناسی ارشد 20 روز فرصت دارند و به دلیل اینکه تعداد متقاضیان جذب در کارشناسی ارشد زیاد بود 5 روز فرصت اضافه داده شده که پالایش دقیقی انجام شود.

صفحات اجتماعی