header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow => ویژه نامه هشتمین سالگرد فرزان - آذر 1388 arrow نوآوری: فرزان و نوآوریهای آموزشی و پژوهشی
نوآوری: فرزان و نوآوریهای آموزشی و پژوهشی

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان با اتکا به مدیریت خلاق در بخش تحقیق و توسعه، تاکنون پایه‌گذار خدماتی نوین در کشور بوده است. بخش عمده ای از دلیل انتخاب این موسسه به عنوان کارآفرین برتر ملی در سال 1390 مرهون این نوآوریهای دانش بنیان می باشد.

گوشه‌ای از این دستاوردها که برای نخستین بار در کشورمان ارائه شده‌اند به این شرح است:
1.    تاسیس نخستین سازمان تحقیقات بالینی (CRO) ایرانی
2.    ایجاد نخستین سازمان مدیریت اطلاعات (DMO) در کشور
3.    پایه‌گذاری نخستین مرکز تخصصی نگارش علمی
4.    طراحی و راه‌اندازی نخستین سامانه آنلاین مدیریت اطلاعات بالینی با تایید فنی شورای عالی انفورماتیک کشور
5.    طراحی و راه‌اندازی نخستین سامانه آنلاین ثبت اطلاعات بالینی جراحی اعصاب (SNR)
6.    ارائه نخستین بسته آموزش الکترونیک مهارتهای پژوهشی ایرانی
7.    طراحی نخستین بسته آموزش الکترونیک کارآفرینی دانش بنیان
8.    ایجاد نخستین شبکه آموزش پژوهش در ایران (RTNet)
9.    طراحی و راه‌اندازی نخستین نرم‌افزار آنلاین مدیریت مقالات پژوهشی با تایید فنی شورای عالی انفورماتیک کشور
10.    انتشار نخستین خبرنامه الکترونیک پژوهش در ایران
صفحات اجتماعی