header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس فرزان arrow خبرنامه الکترونیک فرزان: انعکاس اخبار پژوهشی با انتشار مستمر خبرنامه الکترونیک فرزان طی 5 سال اخیر
خبرنامه الکترونیک فرزان: انعکاس اخبار پژوهشی با انتشار مستمر خبرنامه الکترونیک فرزان طی 5 سال اخیر

 خبرنامه الکترونیک فرزان، اولین خبرنامه الكترونیك پژوهش در كشور است كه به صورت ماهیانه برای پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌گردد. نخستین شماره این خبرنامه در دی ماه 1385 با شمارگان 8000 نسخه الکترونیک منتشر شد و پس از گذشت 5 سال، به شمارگان 17000 نسخه رسیده است.
از بخشهای متنوع خبرنامه می‌توان به بخش مصاحبه با صاحبنظران حوزه علوم پزشکی، مقالات تحلیلی، مقالات آموزشی و اخبار پژوهشی ماه گذشته اشاره کرد که این تنوع موضوعی باعث جذب گروه‌های مختلف شده است.
از ویژگیهای این ماه نامه الکترونیک، انتشار منظم و دوره ای شماره‌های پیشین طی 5 سال انتشار مستمر آن است که از نقاط قوت هر نشریه‌ای محسوب می‌شود.
خبرنامه الکترونیک فرزان مورد توجه سطوح مختلف علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است.  ارائه نظرات پیشنهادی و انتقادی خوانندگان در مورد این نشریه الکترونیک نقش بسزائی در ارتقای کیفی آن داشته است.

http://farzaninstitute.com/pic/khabar.JPG

صفحات اجتماعی