header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس فرزان arrow گروه علم سنجی فرزان: همکاری با انجمنهای علمی در راستای طرح جامع ممیزی علوم کشور با اجرای 4 طرح
گروه علم سنجی فرزان: همکاری با انجمنهای علمی در راستای طرح جامع ممیزی علوم کشور با اجرای 4 طرح


بخش علم سنجی موسسه فرزان، در چند سال اخیر ممیزی انجمن های پزشکی را توسط گروهی از پژوهشگران سرآمد این علم به انجام رسانده است.
طرح های ممیزی به منظور بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نهادها و انجمن‌هاي علمي از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد شده و انجمن
ها مراحل اجرایی آن را به موسسه فرزان واگذار نمودهاند.
انجام ممیزی مشتمل بر تعیین وضعيت حوزه تخصصی مورد نظر در ايران و مقایسه آن با كشورهاي منطقه و در سطح بین المللی می باشد. همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها و فرصت‌های خارجی با کمک مصاحبه های متعدد با اساتید و صاحبنظران رشته مذبور شناسایی شده و دورنمای این رشته و چشم اندازی از آینده آن ترسیم می شود. در این راستا موسسه، با انجمن های پاتولوژی، روماتولوژی، رادیولوژی دهان، فک و صورت و طب فیزیکی همکاری داشته است که از نگاه صاحبنظران، مطالعات صورت گرفته جزء برترین  مطالعات می باشند.

صفحات اجتماعی