header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow ویژه نامه دهمین سالگرد تاسیس فرزان arrow کارآفرین برتر: سخنان مدیرعامل موسسه فرزان در ششمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر
کارآفرین برتر: سخنان مدیرعامل موسسه فرزان در ششمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در ششمین دوره حشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر کشور به عنوان کارآفرین برتر ملی در سال 1390 شناخته شد. در این جشنواره دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه، به نمایندگی از کارآفرینان منتخب سخنرانی کرد. وی در سخنان خود تحلیلی از وضعیت کارآفرینی بویژه کارآفرینی دانش بنیان در کشور ارائه داد. متن سخنرانی به این شرح است.
 
با عرض سلام و ادب و اجازه از رياست محترم جمهوري و مقام عالي وزارت كار و ديگر بزرگان حاضر، حسب وظيفه، به نمايندگي از كارآفرينان، تحليلي از مسائل فراروي كارآفريني را در كشور به استحضار مي رسانم. همچنين از آنجايي كه اينجانب از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزان به عنوان يك سازمان دانش بنيان، توفيق انتخاب در ششمين جشنواره ملي امتنان از كارآفرينان برتر را يافته ام، به طور خاص مطالبي را نيز در حوزه كارآفريني دانش بنيان فهرست وار تقديم خواهم كرد.

جناب آقاي رئيس جمهور، حضار محترم
خدا را شاكريم كه امروز كارآفريني در صدر اولويت هاي كشور قرار گرفته است بنحويكه در سياستهاي كلي اشتغال كه طي روزهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد در نخستين بند، به كارآفريني تاكيد شده است.

در ارتباط با فرهنگ سازي، بايد فرهنگ كار و كارآفريني به گفتمان غالب در سطح جامعه تبديل شود. در اين زمينه، نقش صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي، جهت ايجاد فرهنگ كارآفريني در جامعه حائز اهميت است.
در عين حال استعداديابي نيز در سطح آموزش عالي و آموزش و پرورش و متعاقب آن پرورش استعدادها با آموزش مهارتهاي كارآفريني، در توفيق كارآفرينان آينده موثر خواهد بود.

در خصوص منابع مالي و اعتبار، يكي از مهمترين چالش هاي كارآفرينان، تامين منابع مالي است. خوشبختانه دولت محترم در اين زمينه منابعي را اختصاص داده است كه هنوز جاي افزايش فراواني دارد. اما مسئله، تنها تخصيص منابع مالي نيست بلكه گاهي به دليل عدم اطلاع رساني مناسب، كارآفرينان از وجود اين منابع و امكان جذب آنها آگاه نمي شوند. اين امر گوياي نياز به اطلاع رساني عمومي توسط دستگاه هاي ذي ربط است.

در زمينه بستر سازي براي كارآفريني، بايد توجه نمود كه اختصاص منابع مالي، لازم است ولي كافي نيست. در اين ارتباط، آموزش و مشاوره به كارآفرين نيز از اهميت بالايي برخوردار است. همچنين ايجاد و فعال سازي دفاتر و مراكز مشاوره كارآفريني جهت پشتيباني از كارآفرينان، در مواردي همچون تجاري سازي ايده ها، ثبت اختراع، توسعه فناوري، پشتيباني از طرحهاي پژوهشي، تامين اعتبار و امور حقوقي در كسب و كار مي تواند نقش مهمي در ايجاد بستر مناسب براي كارآفرينان داشته باشد.
اما در باب قوانين و مقررات، يكي ديگر از مسائل پيش روي كارآفرينان، قوانين و مقررات و پروسه هاي بروكراتيك به ويژه سرعت ارائه مجوزهاست. متاسفانه در بعضي موارد، قوانين و مقررات موجود، متضمن طي مراحلي طولاني و ضوابط پيچيده براي كارآفرينان است. به عبارت ديگر، ماهيت آن قانون و مقررات، به نحوي است كه كارآفرين را درگير خود مي كند.

گاهي هم مشكل در اجراي اين قوانين است. كاري كه طبق قانون بايد ظرف مدت دو هفته يا يك ماه انجام شود، گاهي نزديك به يك سال يا حتي بيشتر به درازا مي كشد. اين موضوع در مورد مجوزها و انعقاد قراردادها با دستگاه هاي دولتي اهميت بيشتري مي يابد.

در ارتباط با حضور در عرصه هاي بين المللي و جلوگيري از خروج ارز، به اعتقاد اينجانب، همان اندازه كه تأمين نيازهاي داخلي توسط كارآفرينان كشور و خودكفايي اهميت دارد، حضور در عرصه هاي بين المللي و صدور محصولات و خدمات از كشور، به ويژه محصولات و خدمات دانش بنيان مهم است.

در بحث جلوگيري از خروج ارز صرفا به ذكر يك مثال از موسسه متبوع خود بسنده مي كنم: موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزان نرم افزاري را با عنوان فراديتا جهت مديريت اطلاعات باليني به زبان فارسي توسعه داده كه به طور خاص در تحقيقات دارويي كاربرد دارد. شركتي آمريكايي از يكي از قطب هاي علمي کشور، براي تهيه نرم افزاري مشابه، 250 هزار دلار مطالبه نموده بود.

ما اين نرم افزار را با همان امكانات با قيمت ۶ ميليون تومان در اختيار اين مركز كشورمان قرار داديم. گفتني است اين قطب علمي كشورمان هم اكنون از نرم افزار فراديتا جهت رفع نياز خود استفاده مي كند.

بدين ترتيب از يك سو خروج ارز مهار گشته و از سوي ديگر براي گروهي از نخبگان، كارآفريني شده است و ضمن ايجاد زيرساخت تحقيقات دارويي، سد تحريم ها نيز شكسته است.

با همين رويكرد و قطره قطره ي صرفه جويي هاي چند صد هزار دلاري، مي توان از خروج ميلياردها دلار ارز جلوگيري كرد.


جناب آقاي رئيس جمهور – حضار محترم !
فراز پاياني گفتار حاضر به كارآفريني دانش بنيان اختصاص يافته است.

سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق سال ۱۴۰۴ هجري شمسي به كسب جايگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوري اشاره نموده است. اين سند همچنين بر دستيابي به اقتصاد متنوع و دانش بنيان تأكيد دارد. ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه كشور نيز به كسب جايگاه دوم منطقه در شاخص هاي علم و فناوري به ويژه شركت هاي دانش بنيان، پتنت و توليدات علمي بين المللي اشاره دارد. از سوي ديگر براساس نقشه جامع علمي كشور كه اخيراً در اقدامي ارزشمند توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد ايجاد 20000 شركت دانش بنيان در افق چشم انداز پيش بيني شده است.

همچنين در ماه هاي اخير لايحه ارزشمند شركت هاي دانش بنيان پس از تصويب در مجلس و شوراي نگهبان توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد و هم اكنون منتظر اجرايي شدن آن هستيم. در بخشي از اين قانون، صندوق نوآوري و شكوفايي با بودجه اوليه سه هزار ميليارد تومان پشتوانه اي اميدواركننده و قابل تقدير براي ايجاد شركت هاي دانش بنيان است. اما در كنار اين اقدامات، همچنان ملاحظاتي نيز وجود دارد كه عدم توجه به آنها ممكن است به قيمت عدم توفيق در اين برنامه هاي ارزشمند تمام شود.

نخست آنكه: وجود يك ارتباط پويا ميان دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان مي تواند در شكل گيري اقتصاد دانش بنيان نقشي تعيين كننده داشته باشد. دانشگاه ها مي توانند با انتقال دانش و فناوري به شركتهاي دانش بنيان، سهم مهمي را در شكل گيري و توسعه شركت هاي دانش بنيان ايفا كنند. در شروع مي توان با ايجاد زيرساخت ها، يك يا چند دانشگاه از دانشگاه هاي كشورمان به عنوان دانشگاه كارآفرين، اين رسالت را بر عهده گيرند و حتي در جشنواره هاي كارآفريني، در كنار كارآفرينان، از دانشگاه كارآفرين نيز قدرداني شود.

دوم آنکه: فقط اختصاص منابع جهت شركت هاي دانش بنيان كافي نيست بلكه تغيير رويكرد دانشجويان و دانش آموختگان از كارجويي به كارآفريني با بستر سازي، فرهنگ سازي، آموزش و مشاوره ضروري است تا كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان، امكان رشد و توسعه پيدا كنند. اميد است با اتخاذ تدابير همه جانبه در افق سند چشم انداز، شاهد ايراني با اقتصاد شكوفا و دانش بنيان باشيم.

اينجانب در انتهاي عرايضم علاقمندم كه به سهم خود و به عنوان عضوي از خانواده كارآفريني، به طور ويژه از جناب آقاي رئيس جمهور به دليل تلاش خستگي ناپذيرشان در خدمت به رشد و تعالي كشور تشكر نمايم. همينطور از مقام عالي وزارت كار و از دست اندركاران برگزاري جشنواره امتنان از كارآفرينان برتر كه با برگزاري موفق اين جشنواره، باعث ايجاد انگيزش مضاعف در كارآفرينان شده اند، قدردانی نمايم. سخنان خود را با یک درخواست از ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزیر کار به پایان می برم: تسریع در تشکیل سازمان کارآفرینی کشور و حضور نماینده ای از کارآفرینان در جلسه شورای عالی اشتغال که قطعا نقش مهمی در پیشبرد کارآفرینی در کشور می تواند داشته باشد. از حسن توجه شما متشكرم.

صفحات اجتماعی