header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 60 و 61 فرزان - آذر و دی 1390 arrow پژوهشگر برتر: شش پژوهشگر علوم پزشکی ایران در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان
پژوهشگر برتر: شش پژوهشگر علوم پزشکی ایران در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان

بر اساس آخرین رتبه بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط پایگاه اطلاعات علمی ESI، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی از ایران به 6 نفر رسید.
بر اساس این رتبه بندی، 6 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دکتر محمد عبداللهی، دکتر محمدرضا زرین‌دست، دکتر احمدرضا دهپور، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر فرنوش فریدبُد و دکتر باقر لاریجانی در این فهرست قرار دارند.
فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط (ESI) Essential Science Indicators اعلام می شود و این 6 استاد در آن جای دارند.
در تازه ترین تغییرات این رتبه‌بندی، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد گروه بیماریهای داخلی و دپارتمان غدد درون ریز و متابولیسم به فهرست دانشمندان برتر دانشگاه اضافه شد.
براساس گزارش ژانویه 2012 نظام رتبه‌بندی ESI) Essential Science Indicators) دکتر محمد عبداللهی با 2895 استناد، دکتر باقر لاریجانی با 2051 استناد، دکتر رضا ملک‌زاده با 1721 استناد، دکتر محمدرضا زرین‌دست با 1711 استناد و دکتر احمدرضا دهپور با 1517 استناد در زمره منتخبین قرار گرفتند.

 

ردیف

نام محقق

رشته

رتبه کشوری

تعداد مقالات

تعداداستنادات

تعداد استناد به ازای هر مقاله

1

دکتر محمد عبداللهی

داروشناسی و سم‌شناسی

رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی 1

تعداد مقاله 255

استناد 2895  

استناد به ازای مقاله  یازده و سی و پنج صدم
11/35

2

دکتر باقر لاریجانی  

غدد و متابولیسم

رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی 2

تعداد مقاله 263

استناد 2051

 استناد به ازای مقاله هفت و هشت دهم 7/8

3

دکتر رضا ملک‌زاده  

پزشکی بالینی

رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی 3

تعداد مقاله 154

استناد 1721

استناد به ازای مقاله یازده و هجده صدم

4

دکتر محمدرضا زرین‌دست

داروشناسی و سم شناسی

رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی 4

تعداد مقاله 189

استناد 1711

استناد به ازای مقاله   نه و پنج صدم 9/05

5

دکتر احمدرضا دهپور

داروشناسی و سم شناسی

رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی 5

تعداد مقاله 199

استناد 1517

استناد به ازای مقاله  هفت و شصت و دوصدم 7/62

6

دکتر فرنوش فریدبد

غدد و متابولیسم

رتبه کشوری در گروه مربوطه 6

تعداد مقاله 93

استناد 1203

استناد به ازای مقاله دوازده و نود و چهارصدم 12/94


 بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد دانشمندان دارای بیشترین ارجاعات درشاخه‌های موضوعی مشخص در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌ساله ژانویه 2001 تا پایان اکتبر 2011 بوده و هر دوماه یکبار اطلاعات آن روزآمد می‌شود.

 

تعداداستنادات

1رتبه کشوری در گروه

صفحات اجتماعی