header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 60 و 61 فرزان - آذر و دی 1390 arrow مراکز پژوهشی: تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مراکز پژوهشی: تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه 10 دی ماه وزیر بهداشت و به استناد رای صادره در دویست و چهاردهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 28 آذرماه 90، با تاسیس پژوهشکده قلب و عروق در این دانشگاه موافقت به عمل آمد.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع رسانی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی است.
این دانشگاه همچنین دارای 21 مرکز تحقیقاتی، یک کمیته تحقیقات دانشجویان و مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی است.

 

صفحات اجتماعی