header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 68 فرزان- مرداد 1391 arrow پژوهانه: اعطای 345 میلیون تومان پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی
پژوهانه: اعطای 345 میلیون تومان پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت گفت: 345 میلیون تومان پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی اعطا شده است.
مهندس ابوالفضل رضایی افزود: 6 هزار و 902 دانشجوی علوم پزشکی مشمول دریافت پژوهانه بودند که اسامی آنها پس از طی مراحل مورد نظر به معاونت تحقیقات و فناوری برای دریافت پژوهانه ارائه شد.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین میزان دانشجوی دریافت کننده پژوهانه بود و پس از این دانشگاه، دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار گرفتند.
مهندس رضایی خاطرنشان کرد: دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) می توانند بر اساس جزوه راهنمایی که در سامانه الکترونیک ثبت نام قرار دارد، در سامانه ثبت نام کنند.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت گفت: بر اساس تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هر دانشجوی دکتری تخصصی 5 میلیون تومان پژوهانه دریافت می کند.

صفحات اجتماعی