header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 70 فرزان - مهر 1391 arrow اخبار دانشگاهی: رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام رتبه بندی Scimago
اخبار دانشگاهی: رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس نظام رتبه بندی Scimago

نظام رتبه بندیScimago در تازه ترین گزارش خود، وضعیت برونداد علمی و رتبه بین المللی، منطقه‌ای و کشوری 45 دانشگاه برگزیده کشور در میان 3290 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از 106 کشور جهان را بررسی و اعلام کرد.
در نظام رتبه‏ بندی Scimago Institutions Rankings، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برگزیده بر مبنای هفت شاخص مختلف شامل تعداد مقالات (O)، درصد مقالات دارای همکاریهای بین المللی (IC) ، تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات (NI)، مقالات با کیفیت بالا (Q1)، اختصاصیت تحقیقات (Spec)، نرخ برتری (Exc)  و داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی (Leadership)  بررسی می شود.
شاخص تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، نشانگر تعداد ارجاعات به مقالات یک موسسه تحقیقاتی نسبت به متوسط جهانی است.در شاخص NI، عدد بیش از یک نشان دهنده آن است که مقالات موسسه علمی مورد بررسی بیش از متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است.
شاخص مقالات با کیفیت بالا، نشانگر درصد مقالات یک موسسه است بر اساس شاخص تاثیر مجلات در 25 درصد نخست مجموعه مجلات نمایه شده در Scopus شده به چاپ رسیده‏ اند .
شاخص اختصاصی تحقیقات، نشان‌دهنده میزان تمرکز تحقیقات در هر موسسه علمی بر گرایش‏‏های علمی خاص است. شاخص SI، نشانگر میزان تمرکز تحقیقات در یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی بر روی گرایش‌های علمی مشخص است که با اعداد بین صفر (عدم تمرکز تحقیقات) تا یک (تمرکز کامل بر روی یک گرایش علمی) نمایش داده می‌شود.
شاخص نرخ برتری نشان دهنده درصد مقالات یک موسسه است که جز 10 درصد برتر مقالات پرارجاع در پایگاه اطلاعات علمی Scopus قرار دارند. شاخص داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی نشانگر تعداد مقالاتی است که نویسنده مسئول در آنها وابسته به دانشگاه تحت بررسی است.
خلاصه‏ ای از وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه‌ و مرکز تحقیقاتی برگزیده کشور ایران از دیدگاه شاخص‏های بکار گرفته در نظام رتبه‌بندی Scimago Institutions Rankings در جدول ارائه شده است.
در سال 2012 میلادی، با اضافه شدن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظام رتبه بندیScimago  به 8 مورد افزایش یافت.
مقایسه رتبه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ویرایش سال 2012 میلادی نظام رتبه بندی Scimago نسبت به ویرایش قبلی (سال 2011 میلادی) نیز در جداول زیر ذکر شده است.

خلاصه‏ وضعیت برونداد علمی 45 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه‏

بندیScimago Institutions Rankings

 

 

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی

رتبه جهانی

رتبه در منطقه خاورمیانه

رتبه کشوری

برونداد علمی

1

دانشگاه آزاد اسلامی

231

2

1

12678

2

دانشگاه تهران

259

5

2

11535

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

402

7

3

8271

4

دانشگاه صنعتی شریف

464

10

4

7118

5

دانشگاه امیرکبیر

585

16

5

5757

6

دانشگاه تربیت مدرس

595

17

6

5687

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

667

20

7

4975

8

دانشگاه شیراز

922

33

8

3483

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

1079

40

9

2959

10

دانشگاه فردوسی مشهد

1084

42

10

2927

11

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

1089

44

11

2902

12

دانشگاه شهید بهشتی

1094

46

12

2891

13

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1179

51

13

2562

14

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

1233

55

14

2434

15

دانشگاه تبریز

1266

56

15

2365

16

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1531

65

16

1822

17

دانشگاه اصفهان

1607

73

17

1702

18

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1617

75

18

1685

19

دانشگاه پیام نور

1712

82

19

1567

20

انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی

1757

84

20

1510

21

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1839

86

21

1420

22

دانشگاه مازندران

1885

89

22

1374


دانشگاه شهید باهنر کرمان: رتبه جهانی 1903، رتبه در خاورمیانه 92، رتبه کشوری 23، برونداد علمی 1360
دانشگاه بوعلی سینا: رتبه جهانی 2018، رتبه در خاورمیانه 104، رتبه کشوری 24، برونداد علمی 1247
دانشگاه گیلان: رتبه جهانی 2048، رتبه در خاورمیانه 106، رتبه کشوری 25، برونداد علمی 1227
دانشگاه رازی: رتبه جهانی 2153، رتبه در خاورمیانه 109، رتبه کشوری 26، برونداد علمی 1123
دانشگاه ارومیه: رتبه جهانی 2219، رتبه در خاورمیانه 112، رتبه کشوری 27، برونداد علمی 1072
دانشگاه شهید چمران اهواز: رتبه جهانی 2367، رتبه در خاورمیانه 116، رتبه کشوری 28، برونداد علمی 966
دانشگاه تربیت معلم تهران: رتبه جهانی 2428، رتبه در خاورمیانه 118، رتبه کشوری 29، برونداد علمی 922
دانشگاه شاهد: رتبه جهانی 2490، رتبه در خاورمیانه 121، رتبه کشوری 30، برونداد علمی 884
انستیتو پاستور ایران: رتبه جهانی 2559، رتبه در خاورمیانه 125، رتبه کشوری 31، برونداد علمی 835
دانشگاه کاشان: رتبه جهانی 2574، رتبه در خاورمیانه 126، رتبه کشوری 32، برونداد علمی 830
دانشگاه یزد: رتبه جهانی 2622، رتبه در خاورمیانه : 131، رتبه کشوری 33 ، برونداد علمی 801
دانشگاه الزهرا: رتبه جهانی 2697، رتبه در خاورمیانه 134، رتبه کشوری 34، برونداد علمی 757
دانشگاه زنجان: رتبه جهانی 2712، رتبه در خاورمیانه 137، رتبه کشوری 35، برونداد علمی 747
بیمارستان شریعتی: رتبه جهانی 2724، رتبه در خاورمیانه 138، رتبه کشوری 36، برونداد علمی 742
دانشگاه شاهرود: رتبه جهانی 2890، رتبه در خاورمیانه 146، رتبه کشوری 37، برونداد علمی 649
دانشگاه سیستان و بلوچستان: رتبه جهانی 3015، رتبه در خاورمیانه 154، رتبه کشوری 38، برونداد علمی577
دانشگاه محقق اردبیلی: رتبه جهانی 3036، رتبه در خاورمیانه 155، رتبه کشوری 39، برونداد علمی 567
دانشگاه تحصیلا تکمیلی علوم پایه زنجان: رتبه جهانی 3148، رتبه در خاورمیانه 159، رتبه کشوری 40، برونداد علمی 494
دانشگاه اراک: رتبه جهانی 3170، رتبه در خاورمیانه 160، رتبه کشوری 41، برونداد علمی 481
مرکز تحقیقات مواد و انرژی: رتبه جهانی 3215، رتبه در خاورمیانه 163، رتبه کشوری 42، برونداد علمی 442
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل: رتبه جهانی 3261، رتبه در خاورمیانه 164، رتبه کشوری 43، برونداد علمی 339
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان: رتبه جهانی 3272، رتبه در خاورمیانه 165، رتبه کشوری 44، برونداد علمی 316
دانشگاه صنعتی شیراز: رتبه جهانی 3279، رتبه جهانی 166، رتبه کشوری 45، برونداد علمی 300
 
مقایسه رتبه های دانشگاههای علوم پزشکی


مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت در دو رتبه جهانی در سالهای 2011 و 2012 نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سال 2011 دارای رتبه 464 بود حال در سال 2012 به رتبه 402 دست یافته است.
رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 2011 اعلام نشده بود اما در سال 2012 این دانشگاه رتبه جهانی 1089 را کسب کرد.
رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در سال 2011 میلادی 1351 و در سال 2012 میلادی به رتبه 1179 ارتقا یافت. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با صعود از 1964 در سال 2011 به رتبه 1531 در سال 2012 دست یافت.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز از رتبه 2024 به رتبه 1617 رسید و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از رتبه 1905به رتبه 1839 رسیده است.
در این میان انستیتو پاستور ایران نیز با رشدی ناچیز از رتبه 2599 در سال 2011 به رتبه 2559 در سال 2012 رسیده و پس از آن بیمارستان شریعتی بدون تغییر در دو سال 2011 و 2012 در رتبه 2724 ثابت مانده است.

صفحات اجتماعی