header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 70 فرزان - مهر 1391 arrow گروه علم سنجی فرزان: پذیرش مقاله دیگری از گروه علم سنجی موسسه فرزان در یک مجله معتبر بین المللی
گروه علم سنجی فرزان: پذیرش مقاله دیگری از گروه علم سنجی موسسه فرزان در یک مجله معتبر بین المللی

چهارمین مقاله گروه علم سنجی فرزان با عنوان " An overview to Pediatric Tuberculosis Mapping: Prevalence, Scientific Production and Citation Analysis during 1990-2010"   جهت انتشار در مجله بین المللی The Indian Journal of Tuberculosis   پذیرفته شد.  این مجله در  PubMed نمایه می شود.
   این مطالعه بصورت مشترک میان جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و گروه علم سنجی موسسه فرزان (فرادان) به مرحله اجرا درآمد و در یک مجله بین المللی تخصصی توبرکولوز مورد پذیرش قرار گرفت.  
مجله   The Indian Journal of Tuberculosis از مجلات معتبر تخصصی سل در منطقه است که در  Pubmed نمایه می شود.
  این مطالعه موضوع  سل کودکان  (TB) را به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار در سطح کشورمان هدف قرار داده است و به آنالیز جامع  ویژگیهای مقالات چاپ شده در این حوزه طی یک دوره بیست ساله از سال 1990 تا 2010  پرداخته و ارتباط بین آنها را با توزیع و شیوع جغرافیایی سل کودکان در هر ناحیه بررسی می نماید.
تحلیل های علم سنجی به طور روز افزونی برای ارزشیابی ها، سیاستگزاریها و تخصیص بودجه و کسب اعتبار بیشتر کاربرد پیدا کرده است.  این مطالعات و مقالات منتج از آنها برای متخصصین و پژوهشگران نیز حاوی مضامین ارزشمندی می باشد و بصورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.
گروه علم سنجی فرزان (فرادان) هم اکنون با تکیه بر تجارب و توانمندی خود آماده همکاری با مراکز پژوهشی و پژوهشگران کشور در زمینه طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی بصورت طرحهای مشترک در حوزه های تخصصی مختلف است.
بخش submission در دپارتمان مشاوره پژوهشی موسسه فرزان با تکیه بر اندوخته علمی و تجربه 10 ساله موسسه در زمینه انتشار مقالات علمی موفق به اخذ پذیرش برای مقاله در این مجله گردید.

صفحات اجتماعی