header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 7 فرزان - تير 1386 arrow فن آوری اطلاعات: راه اندازي سيستم مديريت اطلاعات پژوهش و فن آوري به تعويق افتاد
فن آوری اطلاعات: راه اندازي سيستم مديريت اطلاعات پژوهش و فن آوري به تعويق افتاد
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور که قرار بود امسال به بهره برداری برسد با تأخیر در امور اجرایی سال آینده در دسترس محققان قرار می گیرد.
دکتر سید امید فاطمی افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور نیازمند اعتبار و بودجه است و درحال حاضر تنها در مرحله ابتدایی اجرای این سیستم به سر می برد.
وی اظهار داشت : طراحی سایت مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری به اتمام رسیده اما در حدود 5/1 ماه است که هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: این پروژه در صورتی که مطابق با برنامه ریزی ها پیش می رفت باید در سال جاری به بهره برداری می رسید اما با تأخیر در تأمین اعتبار و اجرا، زمان استفاده از آن برای سال آینده پیش بینی می شود.
وی اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم، پژوهشگران از فعالیت ها و پروژه های پژوهشی در سراسر کشور مطلع می شوند و از انجام پروژه های تکراری و موازی کاری جلوگیری می شود.
دکتر فاطمی گفت : 6 سازمان و وزارتخانه به عنوان پایلوت انتخاب شده اند تا کار مدیریت اطلاعات پژوهشی از این سازمان ها آغاز شود. وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد از جمله سازمان های پایلوت به شمار می آیند.
به گزارش خبرگزاري مهر، با توجه به اینکه تاکنون منابع اطلاع رسانی از قبیل کتاب، نشریه و منابع اطلاع رسانی اینترنتی دانشگاه ها به طور مشخصی ساماندهی نشده است، نظام منابع اطلاع رسانی دانشگاه ها توسط دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم در دست طراحی است. این سیستم، اطلاعات علمی و فناوری را در سراسر کشور مدیریت و هماهنگ می کند.

صفحات اجتماعی