header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 7 فرزان - تير 1386 arrow دانشگاه علوم پزشكي تهران: معرفي 22 نفر از اعضاي هيات علمي با بيش از 3 مقاله در ISI در سال 2007
دانشگاه علوم پزشكي تهران: معرفي 22 نفر از اعضاي هيات علمي با بيش از 3 مقاله در ISI در سال 2007
دانشگاه علوم پزشكي تهران اسامي 22 نفر از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه را كه از آغاز سال جاري ميلادي تاكنون، 3 مقاله در مجلات معتبر اندكس شده توسط ISI به چاپ رسانيده اند، اعلام كرد. در بين پژوهشگران معرفي شده، نام 7 پژوهشگر با 4 تا 8 مقاله ديده مي شود و هر يك از 15 پژوهشگر ديگر 3 مقاله به چاپ رسانيده اند. مجموع مقالات اين گروه در سال 2007 بالغ بر 85 مورد مي باشد كه در اين ميان تنها مقاله مروري موجود، متعلق به دكتر شاهين آخوندزاده ، معاون پژوهشي دانشكده پزشكي اين دانشگاه مي باشد. همچنين در اين ليست تعداد 8 نامه به سردبير(Letter to Editor) ديده مي شود. براي دستيابي به ليست اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران، مي توانيد اينجا را كليك كنيد.
صفحات اجتماعی