header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 89 فرزان- اردیبهشت 1393 arrow زیرساختهای پژوهشی: تقویت زیرساخت تحقیقات سلامت از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت است.
زیرساختهای پژوهشی: تقویت زیرساخت تحقیقات سلامت از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تقویت زیرساخت تحقیقات سلامت از مهمترین سیاست ها و راهبردهای وزارت بهداشت است.

دکتر رضا ملک زاده در نشستی با روسا و معاونان پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز در محل دانشکده دندانپزشکی این شهر اظهارداشت: این برنامه شامل راه اندازی و احیای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی با هدف راهبری نظام علم فناوری و نوآوری سلامت و برنامه ثبت ملی بیماری ها برای حداقل 20 بیماری است.

وی افزود: انجام مطالعاتˈکوهورت کشوری در 10 دانشگاه کشور و راه اندازی 10 آزمایشگاه تحقیقاتی جامع در سطح 10 دانشگاه علوم پزشکی از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده در راستای تحقق این برنامه است.

دکتر ملک زاده به توسعه و حمایت از نیروی انسانی به عنوان دیگر برنامه وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: این برنامه شامل تدوین و راه اندازی دوره پزشک محقق، ارتقای کیفی برنامه PHD BY RESEARCH با اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار برای حداقل 100 پایان نامه برتر، حمایت از دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور و تعامل گسترده با مراکز علمی معتبر علمی جهان است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت: توسعه فناوری سلامت و توسعه منابع مالی تحقیقات سلامت از دیگر برنامه ها و راهبردهای وزارت بهداشت است.

وی افززود: حمایت از اختصاص حداقل یک درصد بودجه دانشگاههای علوم پزشکی (اعم از درآمد عمومی و اختصاصی برای پژوهش علاوه بر بودجه ها و ردیف های مصوب پژوهش در هر دانشگاه)، حمایت از تشکیل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در بخش خصوصی و تقویت نهادها و موسسات خیریه حامی پژوهش های سلامت از مهمترین زیرمجموعه های راهبرد توسعه منابع مالی تحقیقات سلامت است.

دکتر ملک زاده به ارتقای کیفیت گزارش دهی تحقیقات سلامت اشاره کرد و گفت: ارتقای ارزشیابی تحقیقات و محققان حوزه سلامت، حمایت از 50 مجله علمی علوم پزشکی برتر برای نمایه شدن در پایگاههای اطلاعاتی medline و scopus و ارتقای کیفی مستمر آنها و استانداردسازی و اصلاح فرآیند و سیاست های داوری علمی در حوزه تحقیقات و فناوری سلامت از جمله فعالیت های در نظر گرفته شده برای تحقق این برنامه است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص چالش های نظام سلامت به کمبود منابع مالی و عدم پوشش خدمات در حاشیه ها شهرها اشاره کرد.

وی تاکید کرد: باید نظام سلامت فعلی ایران را برای پاسخگویی به نیازهای جدید سلامت بازسازی کنیم و یک نظام سلامت سریع هزینه- اثربخش متمرکز بر پیشگیری از بیماری ها و حوادث جاده ای داشته باشیم.

دکتر ملک زاده افزود: شبکه بهداشت کشور باید آماده این تغییرات باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از دستاوردهای نظام سلامت را افزایش امید به زندگی عنوان کرد و گفت: هدف ما در 10 تا 15 سال آینده این است که افزایش طول امید به زندگی در بدو تولد به حداقل 80 سال و حداقل ناتوانی برسد.

وی تصریح کرد: این دستاورد می تواند از مهمترین افتخارات نظام جمهوری اسلامی در آینده باشد.

دکتر ملک زاده در خصوص ضرورت تغییر در نظام سلامت اضافه کرد: ضرورت تغییر سیاست ها بر مبنای نیازها و اولویت های جدید نظام سلامت است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیاستگذاری برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر ادامه داد: اتخاذ سیاست های چند بخشی و اقداماتی برای پیشگیری لازم است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 300 میلیارد تومان، کل بودجه تحقیقات برای کشور است افزود: 300 میلیارد تومان برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است که 13 درصد از کل بودجه تحقیقات است.

دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در سفر یک روزه به خوزستان، به منظور در نظر گرفتن شهرستان ایذه به عنوان یکی از چهار شهر تعیین شده کشوری برای اجرای طرح کشوری کوهورت، از این شهرستان بازدید کرد.

صفحات اجتماعی