header image
Home arrow اخبار سلامت arrow خبرنامه شماره 93 و 94 فرزان- شهریور و مهر 1393 arrow صندوق نوآوری و شکوفایی: عقب ماندگی های اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی جبران می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی: عقب ماندگی های اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی جبران می شود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به عدم اختصاص بودجه لازم به این صندوق طی سه سال گذشته، گفت:با توجهی که دولت یازدهم به حوزه علم و فناوری دارد، عقب ماندگی های اعتباری سه سال گذشته جبران خواهد شد.
دکتر بهزاد سلطانی دربازدید از شرکت‏های دانش بنیان استان خراسان رضوی با اشاره به تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظرگرفته است، درباره موانع اجرای قانون مربوط به ایجاد این صندوق که درسال 89 تصویب شده بود افزود:با تصویب اساسنامه صندوق در هیات دولت، صندوق نوآوری و شکوفایی به طور رسمی آغاز به کارکرد، اما در سال 91 مجلس، 600 میلیارد تومان اعتبار به این صندوق اختصاص داد که از این میزان، فقط 25میلیارد تومان آن تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه در سال 92 نیز تخصیص اعتبار به صندوق به نزدیک صفر رسید بیان کرد: درحقیقت امسال اولین سال بودجه واقعی صندوق است.

وی با بیان اینکه درسال جاری تمام اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص داده‏ می‏شود، اضافه کرد: با حمایت‏هایی که دولت به‏عمل خواهد آورد امیدواریم حتی عقب ماندگی های اعتباری مربوط به سه سال گذشته نیز تخصیص یابد، در حقیقت این صندوق باید سالی یک‏هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد.

دکتر سلطانی با اشاره به بودجه واقعی صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: باید توجه داشت که بودجه 300 میلیارد تومانی ارائه تسهیلات که قرار بود طی سه سال به صندوق تخصیص یابد، برای هزینه در حوزه فناوری رقم زیادی نیست، با این حال، نسبت به آنچه که در سال های پیش به ما اختصاص داده می شد، این میزان، رقم بزرگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید شروط مختلفی را برای بهره مندی از امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی داشته باشند، گفت: در آئین نامه اجرایی صندوق این مسائل دیده شده و تفکر اصلی این است که صندوق نوآوری و شکوفایی بتواند در حوزه تحقیقات و پژوهش ها کمک کند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: در فرایند ایجاد شرکت های دانش بنیان، دو حلقه اصلی را پوشش نمی دهیم، یکی زمانی است که ایده های دانش بنیان وارد بورس بازار شود و دیگری نیز زمانی است که این شرکت ها در مرحله تحقیقات دانشگاهی باشند، صندوق نوآوری و شکوفایی در این دو زمینه ورود جدی نخواهد داشت.

دکتر سلطانی با اشاره به سایر تسهیلات این صندوق برای شرکت های دانش بنیان گفت: اعطای وام قرض الحسنه نیز ابزار دیگری است که تا سقف 300 میلیون تومان با کارمزد چهار درصد به متقاضیان ارائه می شود.

وی ادامه داد: تسهیلات نوع سوم نیز تسهیلات بانکی است که هشت نوع دارد، این تسهیلات حداکثر پنج تا هفت درصد زیر نرخ بانک مرکزی ارائه می شود، در این تسهیلات لیزینگ خرید محصولات دانش بنیان نیز دیده شده است.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی درباره فعالیت های این صندوق از ابتدای سال تاکنون خاطرنشان کرد: این صندوق از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تاکنون 31 شرکت را حمایت و حدود 30 میلیارد تومان به این شرکت ها کمک اعطا کرده است، در استان خراسان نیز 12 طرح برای برخورداری از 16 میلیارد تومان اعتبار حمایتی از سوی صندوق در دست بررسی هستند که دو طرح تا کنون مصوب شده اند.

صفحات اجتماعی