header image
Home arrow اخبار سلامت arrow خبرنامه شماره 93 و 94 فرزان- شهریور و مهر 1393 arrow صادرات دانش بنیان: لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان برای دستیابی به رتبه اول در منطقه
صادرات دانش بنیان: لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان برای دستیابی به رتبه اول در منطقه

کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسه 129 خود به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد بر افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان به منظور دستیابی به رتبه اول در منطقه تاکید کرد.
   
در این جلسه که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، همچنین به بررسی برخی بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی و چگونگی شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.

نقش برجسته تولید، انتشار و بهره برداری از دانش و اطلاعات در تولید ثروت، تخصیص حجم عمده مبادلات اقتصادی به کالا و خدمات دانش بنیان داخلی، اجرای دقیق و همه جانبه نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی و مدیریت نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور در بازار علم و فناوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان به منظور دستیابی به رتبه اول در اقتصاد دانش بنیان در منطقه از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه است.

اهمیت صنعت و اقتصاد دانش بنیان در کاهش میزان وابستگی کشور به واردات و افزایش میزان صادرات کشور، رقابت پذیر شدن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش بهره وری اقتصاد کشور نیز از مواردی است که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یادآور می شود برخی هدف گذاری ها به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان در نقشه جامع علمی کشور شامل کسب 3 درصد از بازار جهانی فناوری زیستی و 2 درصد از بازار جهانی فناوری نانو تا سال 1404، کسب 50 درصد سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط از کل ارزش افزوده تولیدی کشور و دستیابی به نقش محوری در منطقه در حوزه نفت و گاز است.

صفحات اجتماعی