header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 14 فرزان - بهمن 1386 arrow تولید علم: صعود ایران به رتبه اول تولیدعلم وفناوری منطقه تا پایان برنامه پنجم
تولید علم: صعود ایران به رتبه اول تولیدعلم وفناوری منطقه تا پایان برنامه پنجم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه، در تولید علم و فناوری به جایگاه اول در منطقه مطابق با آنچه در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در مورد رسیدن به اهداف علم و فناوری چشم انداز بیست ساله اظهار داشت: وزارت علوم می تواند در زمینه تولید علم و فناوری در 10 سال به اهداف سند چشم انداز برسد. در حال حاضر ترکیه دارای مقام اول در زمینه مقالات علمی است اما در 3 سال اخیر ایران دارای رشد 135 درصدی و ترکیه دارای رشد 35 درصدی است و ما برای افزایش این رشد مصمم هستیم.

دکتر زاهدی اظهار داشت : در زمینه فناوری و تبدیل دانش به فناوری و فناوری به محصول نیز جایگاه فعلی ما جایگاه خوبی است و در بسیاری از موارد مقام اول را در منطقه داریم.

صفحات اجتماعی