header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 14 فرزان - بهمن 1386 arrow خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان
خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی (Clinical Data Management) مؤسسه فرزان
مؤسسه فرزان در راستاي مدیریت و اجراي طرحهای تحقيقاتی باليني بویژه طرحهای چند مركزي (Multi-center)، خدمات زير را در زمینه مديريت اطلاعات ارائه مي‌دهد:

1-    طراحي و ايجاد پايگاه داده ‌ها (Databank)
2-    طراحي CRF (پرسشنامه بانك اطلاعاتي)
3-    كد گذاري داده ‌ها(CRF Coding)
4-    پايش اطلاعات (Monitoring)
5-    تهيه و نصب نرم‌ افزارهاي ورود اطلاعات از طريق شبكه (Web-based Databanks)
6-    ورود، پردازش و پاكسازي داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
7-    تحلیل آماری داده ها  (Statistical Analysis)

صفحات اجتماعی