header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 18 فرزان - خرداد 1387 arrow پژوهش و سياستگزاري: تدابیر جدید دولت برای هدفمند کردن فعالیتهای پژوهشی کشور
پژوهش و سياستگزاري: تدابیر جدید دولت برای هدفمند کردن فعالیتهای پژوهشی کشور
هیئت وزیران در راستای ارتقا و هدفمند کردن فعالیتهای پژوهشی تصویب کرد بودجه های پژوهشی شرکتهای زیرمجموعه دولت تنها با تایید این طرحها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تخصیص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران استفاده از یک درصد بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی در ذیل اعتبارات دستگاههای مربوط به استثنای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت منوط به تایید این طرحها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) نیز مکلف شد صرفا به طرح های پژوهشی مورد تایید معاونت یاد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصیص دهد.
این تصویب نامه در تاریخ 2/3/1387 از سوی پرویز داوددی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

صفحات اجتماعی