header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 25 فرزان - دي 1387 arrow نمايه سازي: آغاز فعالیت های برون مرزی ISC
نمايه سازي: آغاز فعالیت های برون مرزی ISC
دبیر شورای راهبری پایگاه استنادی جهان اسلام گفت: پس از اخذ مصوبه از شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فعالیتهای برون مرزی ISC توسط نمایندگان عضو مناطق مختلف کشورهای اسلامی آغاز می شود.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: اساسنامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مجموعه اهداف و تشکیلات سازمانی آن به همراه بودجه پیشنهادی امروز در نخستین نشست شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مطرح و به تصویب خواهد رسید.

وی اظهار داشت: یکی از نکات مهم این جلسه بررسی پیش نویس آئین نامه نمایه سازی نشریات فارسی معتبر علمی ایران در ISC است که اعضای شورای راهبری آن را مورد بررسی قرار داده و تصویب می کنند.

دبیر شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پس از تصویب این موضوع، ساختار مجلات معتبرعلمی ایران به گونه ای می شود که با لحاظ کردن این آئین نامه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی به سهولت در ISC پردازش شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد بررسی و تصویب جلسه شورای راهبری گفت: نظر به تشکیل کمیته اجرایی ISC که مصوبه اولین همایش نمایندگان کشورهای اسلامی در تاریخهای 30 آذرماه و 1 دی ماه در تهران است، این مورد نیز در شورا مطرح و به تصویب می رسد که با تصویب این مصوبه فعالیتهای برون مرزی ISC توسط نمایندگان عضو مناطق مختلف کشورهای اسلامی آغاز می شود.

مهراد افزود: در این نشست فهرست نشریات معتبر فارسی که در سال 1386 در پایگاه استنادی جهان اسلام دارای ضریب تأثیر باشد ارائه خواهد شد و بدین ترتیب برای نخستین بار پس از اخذ تأییده و تصویب شورای راهبری، مجلات دارای ضریب تأثیر به دانشگاههای و مراکز پژوهشی معرفی می شوند.
صفحات اجتماعی