header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 25 فرزان - دي 1387 arrow فناوریهای نوین: تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
فناوریهای نوین: تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: پارک علم و فناوری زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است اما اجرای آن نیاز به بودجه دارد.

دکتر محمد حسین مدرسی درباره مراحل اجرای راه اندازی پارک علم و فناوری زیست فناوری افزود:  مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار باید برای تأمین هزینه خریداری زمین اصلی و تجهیزات و فضای فیزیکی (47 هکتار) به وزارت دفاع پرداخت شود تا زمین و تجهیزات مربوط به پارک زیست فناوری پاستور اختصاص یابد.

وی افزود: این 20 میلیارد تومان اعتبار تنها به فضای فیزیکی مربوط می شود و سایر مراحل اجرایی نیز به اعتبار نیاز دارد.

دكتر مدرسی گفت: اساسنامه پارک زیست فناوری پاستور تدوین شده و پس از آماده شدن فضای فیزیکی سایر مسائل مورد نیاز نیز حل خواهد شد.

صفحات اجتماعی