header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 3 فرزان - اسفند 1385 arrow حدود ‪ ۷۵‬درصد اعضاي هيات علمي علوم پزشكي فعاليت پژوهشي ندارند
حدود ‪ ۷۵‬درصد اعضاي هيات علمي علوم پزشكي فعاليت پژوهشي ندارند
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: حدود ‪ ۷۵‬درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در عرصه پژوهشي فعاليت ندارند و يا حضور آنان در اين عرصه كم رنگ است. 
دكتر كامران باقري لنكراني طي سخناني در جشنواره ابن سينا، در دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: هم اكنون ‪ ۱۱‬هزار نفر عضو هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور هستند. 
وي با اظهار اينكه "عضو هيات علمي علوم پزشكي بايد براي نسل آينده اسوه و نمونه باشد"، اظهار داشت: در كشورمان از امكانات خوبي براي فعاليت در زمينه علوم پزشكي برخوردار هستيم كه انتظار ميرود اعضاي هيات علمي در اين بخش فعالتر ظاهر شوند. 
دکتر لنكراني از اعضاي هيات علمي به عنوان "سرمايه اصلي دانشگاه ها" ياد و تاكيد كرد: نه تنها بايد به اين افراد در بحث سياستگزاري هاي آموزشي و پژوهشي توجه بيشتري شود، بلكه معتقدم آنان بايد در مديريت دانشگاه هم حضور جدي تر داشته باشند. 
وزير بهداشت افزود: مهمترين مساله اي كه باعث سرخوردگي عضو هيات علمي علوم پزشكي مي شود، اين است كه تصور مي كند نظراتش در نظام آموزش دانشگاه موثر نيست. 
دکتر لنكراني گفت: تلاش بنده در دوران وزارتم اين است كه نظرات و ايده هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي را در مديريت دخالت دهم. 
وزير بهداشت تصريح كرد: خوشبختانه در سال هاي اخير در عرصه علوم پزشكي به موفقيت هاي خوبي دست يافته ايم كه نقش اعضاي هيات علمي در اين دستاوردها بسيار موثر بوده است.
صفحات اجتماعی