header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 29 فرزان - ارديبهشت 1388 arrow مجلات پژوهشی: مقالات اولین شماره نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت تعیین شد.
مجلات پژوهشی: مقالات اولین شماره نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت تعیین شد.
دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از تعیین 150 مقاله برگزیده برای باز انتشار در نخستین نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: نشریه الکترونیکی وزارت بهداشت، یک نشریه ثانویه محسوب می شود که مقالات برتر کشور در آن به صورت الکترونیکی منتشر می شوند و گروه پزشکی می توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت: تلاش می شود که شماره اول این نشریه تا شهریورماه سال جاری منتشر شود.

دكتر اکبری ساری خاطرنشان کرد: پس از داوری 420 مقاله برگزیده کشوری با حضور بیش از یکصد نفر از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی 150 مقاله برای باز انتشار در این نشریه الکترونیکی انتخاب شدند. مقالات برگزیده به شکل ساختار یافته و به همراه نقد موجز از سوی هیئت داوری در این نشریه الکترونیکی منتشر می شود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تاکید کرد: پیش از این از تمامی نشریات علوم پزشکی کشور خواسته شده بود که حداقل پنج مقاله برتر خود را که در مدت دو سال گذشته به چاپ رسیده و از نظر روش شناسی و کیفی در سطح قابل قبولی بوده و یافته های آنها تا حد بالایی قابل اعتماد است انتخاب کرده و به کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ارسال کنند.
صفحات اجتماعی