header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 30 فرزان - خرداد 1388 arrow همایشهای پژوهشی: اولین کنگره مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی ایران برگزار می شود
همایشهای پژوهشی: اولین کنگره مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی ایران برگزار می شود
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان این دانشگاه اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی ایران را در آذر ماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، این کنگره ملی در روزهای چهارم تا ششم آذرماه 88 به منظور کسب دانش و آگاهی از وضعیت پراکندگی بیماریها و سلامت دهان و دندان و ارتباط آن با بهبود کیفیت زندگی برگزار می شود.

نخستین کنگره مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی دارای امتیاز آموزش مداوم است و نمایشگاهی نیز از مواد و محصولات دندانپزشکی در کنار آن برگزار می شود.

صفحات اجتماعی