صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 69 فرزان- شهریور 1391 arrow طرح های کلان ملی: دانشگاه امیرکبیر دارای بیشترین سهم از طرح های کلان ملی
طرح های کلان ملی: دانشگاه امیرکبیر دارای بیشترین سهم از طرح های کلان ملی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سهم این دانشگاه از طرح های کلان ملی گفت: دانشگاه امیرکبیر بیشترین سهم را از طرح های کلان ملی برعهده دارد.
دکتر علیرضا رهایی گفت: از 28 طرح کلان ملی، 12 طرح ملی برعهده دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که دانشگاه در 6 طرح به صورت محوری و در 6 طرح دیگر به عنوان دانشگاه همکار فعالیت می کند.
وی ادامه داد: فعالیت های مرتبط با طرح های کلان ملی حدود سه ماه است که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شده است و با سرعت خوبی درحال پیشرفت است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طراحی و ساخت هواپیمای یکصد و 50 نفره، انجام مطالعات و تولید فناوری سفینه حامل موجود زنده برای اعزام به فضا، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل، تدوین نرم افزار برای سیستم دفاعی سایبری، طرح مدیریت منابع گازی حوزه پارس جنوبی را از جمله این طرح‌های کلان ملی نام برد که این دانشگاه امیرکبیر به صورت محوری و یا همکار در رابطه با آنها درحال فعالیت است.