صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 89 فرزان- اردیبهشت 1393 arrow تولید علم: تولیدات علمی ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی است.
تولید علم: تولیدات علمی ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ایران بیش از سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سمبل تجدید روح جستجوی علم و دانش محسوب می شود.

دکتر جعفر مهراد گفت: نتایج فعالیت های تحقیقاتی این کشور به عنوان نتایج درونداد و برونداد نظام پژوهشی روندهای مثبتی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از بعد از پایان جنگ تحمیلی توجه به همه امور از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجب شده است که ایران از نظر برونداد علمی یعنی انتشار در مجلات بین المللی افزایش قابل توجهی را تجربه کند.

دکتر مهراد اضافه کرد: این افزایش عمدتا از سال 1385 به بعد شدت بیشتری به خود گرفته، طوری که اکنون با نگاهی اجمالی به آمار تولیدات علمی ایران در پایگاه تامسون رویترز (ISI) مشاهده می کنیم که دانشمندان و پژوهشگران کشور در سال های 1990، 1991، 1392 و 1393 به ترتیب 28213، مدرک ،29896 مدرک 28084 مدرک، و 6026 مدرک تولید کرده اند.

وی عنوان کرد: چنانچه خبرهای تولید علم را دنبال کنیم در می یابیم که آمار حاضر نسبت به گزارش های قبل افزایش یافته و علت آن ثبت و نمایه سازی نشریاتی است که با تاخیر به پایگاه استنادی تامسون رویترز (ISI)واصل می شود.

دکتر مهراد در این زمینه افزود: ایران با تولید 28 هزار و 213 مدرک در سال 1390 در حدود 4/1 درصد از کل تولید علم جهان را به خود اختصاص داده و رتبه 19 تولید علم جهان را در اختیار دارد. 

وی گفت: در حالی که ایران در سال های 1391 و 1392 به ترتیب 29 هزار و 896 مدرک و 28 هزار و 84 مدرک تولید نموده است اما سهم تولید ایران از کل تولید علم جهان در هر دو سال 4/1 درصد بوده است و از نظر رتبه در جایگاه 19 و 20 نشسته است.

دکتر مهراد در پایان و در تحلیل این رتبه بندی و اثرات تغییر جایگاه کشورمان در آن گفت: اکنون نخستین بار است که ایران از نظر رتبه علمی در پایگاه تامسون رویترز (ISI)که سال ها رتبه های 19و 20 را در اختیار داشت در جایگاه 21 تولید علم جهان نشسته است.

وی افزود: گرچه حضور در این رتبه بسیار غرور آفرین و در خور تحسین و تمجید است اما باید توجه داشت که سایر کشورهای جهان نیز نگاهی که به آموزش عالی و تحقیقات علمی دارند، نگاهی توسعه گرا است و از این رو همسان با افزایشی که در میزان و آمار تولیدات علمی ایران مشاهده می کنیم سایر کشورهای جهان نیز می کوشند به شدت دامنه تولیدات علمی خود را افزایش دهند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: در سال 1393 لهستان که در سال های متوالی حائز رتبه 21 بود اکنون از نظر تولید علم در جای ایران نشسته است.