صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow  خبرنامه شماره 9 فرزان - شهريور 1386 arrow همایش پژوهشی: همایش آینده نگاری و نوآوری در علوم پزشکی و طراحی شبکه نوآوری برگزار می شود
همایش پژوهشی: همایش آینده نگاری و نوآوری در علوم پزشکی و طراحی شبکه نوآوری برگزار می شود
با توجه به نقش و اهميت ايده پردازي و خلاقيت در شكل گيري فضاي نوآوري، دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي٬ همايش آينده نگاري ونوآوري در علوم پزشكي و طراحي شبكه نوآوري را برگزار مي نمايند.

بنابراين گزارش اهداف برگزاري اين همايش عبارتند از:
1.  تبيين ابعاد نظري نوآوري هاي آموزشي، پژوهشي وخدمات سلامتي
2.  شناسايي و معرفي نوآوري هاي علوم پزشكي و آخرين يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه
3. شناسايي ساز و كارهاي مناسب براي حمايت از نوآوران
4. جلب نظر اذهان متخصصين به كاربردي نمودن نتايج تحقيقات و ثبت نوآوريها در اين زمينه (در مقابل اشتغال صرف به پژوهش علمي)
5. آشنايي با متخصصين و كارآفريناني كه صاحب طرح و ايده‌هاي كاربردي هستند.
6. ايجاد ارتباط بين بخشهاي مكمل طرحهاي مختلف كه با يكديگر آشنايي قبلي نداشته‌اند در جهت كمك به تشكيل زنجيره‌هاي علم تا بازار
7. دستيابي به نگرشي كل‌نگرانه در حوزه‌هاي نوآوري موجود و آينده
8. درك روشن مزاياي ايجاد شبكه نوآوري‌ها و ارتباطات گره‌ها با يكديگر
9. تبيين جايگاه نوآوري در توليد، انتقال وبكارگيري دانش و شفاف‌سازي تعاملات آن
10. فهم روند تكامل نوآوري ها و چشم‌انداز آينده
11. شناسايي نقاط قوت و ضعف خود (شاخه‌هاي ضعيف يا كارنشده)
12. شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش رو (در حوزه نوآوري)
13. سياستگزاري علوم و فناوري و تعيين زمينه‌هاي نوآوري درآن

درخصوص نحوه ارسال و  تاريخ ارسال آثار، علاقمندان لازم است ضمن تكميل فرم مشخصات مندرج (كپي نيز قابل قبول است)، مقالات و آثار خويش را به نشاني دبيرخانه همايش واقع در: تهران – بلوار كشاورز – نبش خيابان قدس – دانشگاه علوم پزشكي تهران  – طبقه هشتم بصورت پست سفارشي و يا از طريق نشاني الكترونيكي : ارسال نموده و خلاصه مقالات خود را حداكثر تا تاريخ 8/8/86 ، به پست تحويل نمايند.
متن كامل مقالات حداكثر تا تاريخ 8/9/86 ارسال گردد.