صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow  خبرنامه شماره 9 فرزان - شهريور 1386 arrow معرفي خدمات ويرايش زبان انگليسي متون پژوهشي و مقالات
معرفي خدمات ويرايش زبان انگليسي متون پژوهشي و مقالات
موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوري فرزان در راستاي نيل به اهداف علمي و پژوهشي خود و در كنار ساير خدمات پژوهشي از جمله نگارش مقالات علمي، تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و طراحي مطالعات، اقدام به تاسيس واحد ترجمه و ويرايش انگليسي متون علمي نموده است.
اين واحد آماده ارائه خدمات خود در چهار چوب ترجمه متون علمي، اصلاح مقالات و ساير متون علمي از لحاظ فني و نگارشي مي باشد.
يكي از نياز هاي پژوهشگران ايراني، ترجمه و ويرايش مقالات پژوهشي آنها به زبان انگليسي است. تسلط به دانش پزشكي و زبان انگليسي و اشراف كامل بر محتوا و ساختار مقالات پژوهشي، لازمه توفيق در اين عرصه مي باشد.
با نگاهي به نمايشگاههاي بين المللي كتاب، بندرت اثري از انتشارات بين المللي و به زبان انگليسي از پژوهشگران و اساتيد شاخص كشورمان ديده مي شود.
موسسه فرزان، آمادگي خود را جهت ويرايش و ترجمه متون پژوهشي و حمايت از پژوهشگران ارجمند در اين عرصه اعلام مي دارد.
اميد است هر روز شاهد ارتقاي كيفيت و كميت انتشارات پژوهشي از پژوهشگران كشورمان باشيم.