صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow معرفي سايتهاي جالب و كاربردي
معرفي سايتهاي جالب و كاربردي
دسترسي به فرهنگ لغات حوزه علوم پزشكي و سلامت                                                                                

http://www.glossarist.com/glossaries/health-medicine-fitness

http://www.medicalglossary.org

Merriam Webster Medical Dictionary:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html

دسترسي به مجلات رايگان حوزه علوم پزشكي

http://www.freemedicaljournals.com