صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow پژوهشهای دارویی: رشد چشمگیر تحقیقات علوم دارویی ایران
پژوهشهای دارویی: رشد چشمگیر تحقیقات علوم دارویی ایران
شبکه تحقیقات علوم دارویی کشور اعلام کرد: بر اساس مطالعه انجام شده ایران در 11 سال اخیر از نظر تولید مطلق و تطبیق یافته علوم دارویی در رتبه بندی کشورهای دنیا رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر بیتا مسگرپور محقق این مطالعه در خصوص نتایج بررسی انجام شده، گفت: روند رشد تحقیقات علوم دارویی طی سالهای 2004 تا 2006 از نظر تولید مطلق اسناد علوم دارویی رتبه اول کشورهای منطقه را کسب کرده اما این رشد با رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور منطبق نبوده است.

دكتر مسگرپور با بررسی روند تحقیقات علوم دارویی را در سالهای 1996 تا 2006 خاطرنشان کرد: این تحقیقات در پایگاه های اطلاعاتی ISI:Web of Science ، Scopus و IPA مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته وی بررسی تعداد اسناد علوم دارویی نمایه شده در این پایگاه های اطلاعاتی، تحقیقات علوم دارویی در ISI:Web of Science از 57 سند به 563 و در Scopus از 28 سند به 378 و در IPA از 10 به 114 سند افزایش یافته است.

دكتر مسگرپور با ارزیابی این مستندات علوم دارویی گفت: رتبه ایران از نظر تعداد مطلق اسناد علوم دارویی در دنیا در سال 85 نسبت به سال 75 میان 22 تا 27 رتبه، از نظر تعداد تطبیق یافته بر اساس GDP بین 50 تا 77 رتبه و از نظر تعداد تطبیق یافته بر اساس جمعیت بین 19 تا 29 رتبه بر حسب نوع پایگاه ارتقا یافته است.

وی با مقایسه فعالیت دانشگاه ها در زمینه تحقیقات علوم دارویی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی به ترتیب با 567 و 200 سند علوم دارویی بیشترین اسناد را در این سالها به خود اختصاص داده اند.

دكتر مسگرپور توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم دارویی را نیازمند تمرکز بر موضوعات تخصصی و پرهیز از انجام پژوهش های پراکنده و افزایش بکارگیری پتانسیل آموزشی و پژوهشی دانست و اضافه کرد: مواردی چون ارتقای کیفیت مجلات ایرانی در حوزه علوم دارویی، انجام اقدامات لازم برای نمایه شدن مجلات، فعال کردن بخش تحقیق و توسعه و جهت دار کردن تحقیقات علوم دارویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضروری به نظر می رسد.