صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow اخبار دانشگاهی: چشم انداز پژوهشی دانشگاه آزاد تا سال 1404
اخبار دانشگاهی: چشم انداز پژوهشی دانشگاه آزاد تا سال 1404
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد اسلامی از 88 مقاله در سال 81 به هزار و 892 مقاله در سال 86 رسیده است و تا سال 90 به دو هزار و 680 مقاله و در سال 1404 به 17 هزار مقاله افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی روز گذشته در گردهمایی سراسری معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد با بیان این مطلب افزود: در دهه سوم فعالیت دانشگاه که دهه ارتقای کیفیت نام دارد، آموزش عالی با جدی ترین رقابت مواجه است به همین جهت محورهای هشت گانه ای در جهت سیاست کلی پژوهشی دانشگاه ترسیم شده است.

وی ادامه داد: از جمله این محورها، افزایش سهم دانشگاه در تولید علم، ارتقای سطح کیفی اعضای هیئت علمی، افزایش تعاملات و همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه، ایجاد و تقویت پارکهای علمی و مراکز تحقیقاتی و کارآفرینی، افزایش سهم رتبه بندی دانشگاه در بین دانشگاههای جهان و جهان اسلام است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای یک مجله ISI بین المللی است که تا سال 90 به دو مجله و تا سال 1404 به 10 مجله افزایش خواهد یافت.

دكتر رهنما گفت: در سال 86، 47 مجله علمی و پژوهشی در دانشگاه آزاد وجود داشت که امسال این آمار با مجوز کمیسیون نشریات به 55 مجله رسیده است و تا سال 90 به 82 مجله و سال 1404 به 150 مجله علمی، پژوهشی افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال 86، 18 استاد برای فرصتهای مطالعاتی اعزام شده اند، اظهار داشت: محدودیتی برای اعزام استادان به فرصتهای مطالعاتی در دانشگاه آزاد وجود ندارد.