صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow مقاله: معرفي معيار h-index به عنوان معياري جديد براي ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي
مقاله: معرفي معيار h-index به عنوان معياري جديد براي ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي
جرج هيرش استاد فيزيك دانشگاه سان دياگو در سال 2005 در مقاله اي با عنوان "نمايه اي براي تعيين كيفيت نتايج پژوهش هاي علمي افراد" نمايه اي را به عنوان H-index معرفي كرد كه بر طبق پايگاه هاي اطلاعاتي Thomson Reuters Essential Science Indications داغ ترين بحث روز اطلاعات علمي به شمار مي رود.

اين شاخص بر مبناي بي?ترين تعداد مقاله اي كه به تعداد مساوي و يا بيش از همان تعداد ارجاع داشته اند تعيين مي شود .

شاخص جديد در ارزيابي نتايج كار يك پژوهشگر بسياري از مشكلات شاخص هاي پيشين را مرتفع ساخته و با اندازه گيري impact كارهاي يك فرد خاص، گامي نو در جهت تسهيل مقايسه صحيح پژوهشگران مختلف برداشته است.

اين شاخص جديد (H-index) كه به آساني از بانك هاي اطلاعاتي ISI Web of science قابل استخراج است، راه را براي مقايسه افرادي با تعداد كل مقالات و يا تعداد كل ارجاعات بسيار متفاوت، از طريق مقايسه impact كلي علمي هموار ساخته است. هر چند از اين شاخص فقط بايد به عنوان يك ابزار سنجش و نه پايه اي براي بررسي مردم جهت تشويق و ترفيع استفاده شود.

مشكلات مربوط به شاخصهاي پيشين
شاخص تعداد كل مقالات پژوهشگر: با وجود توانايي اندازه گيري توليد مقالات، در تعيين اهميت مقالات ناتوان است.
شاخص تعداد كل ارجاعات به كل مقالات: جهت تعيين impact كل مناسب به نظر مي رسد اما به آساني قابل تعيين نبوده و تحت تاثير تعداد بالاي ارجاع به مقاله اي خاص قرار مي گيرد.
شاخص ارجاعات به ازاي هر مقاله: هر چند مقايسه پژوهشگران با سنين علمي مختلف را ممكن مي سازد، اما نمايانگر ميزان حقيقي توليدات علمي كم و يا زياد نيست.
شاخص تعداد مقالات شاخص و مهم (مقالات با ارجاع بيش از تعدادي مشخص (به طور مثال 50 ارجاع): با وجود رفع نقايص موارد قبل، به دليل سليقه اي بودن تعداد ارجاعات در نظر گرفته شده، به نفع يا ضرر گروهي عمل خواهد كرد و نياز به بازنگري عدد براي گروه هاي مختلف دارد.
شاخص تعداد كل ارجاعات به ازاي تعداد مشخصي از مقالات كه بيشترين ارجاع را داشته اند: علاوه بر سليقه اي بودن تعداد مقالات، مقايسه را دشوار مي سازد.