صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 21 فرزان - شهريور 1387 arrow نگارش علمی: چگونه يك بخش مراجع خوب براي مقاله خود بنويسيم؟ (قسمت چهارم)
نگارش علمی: چگونه يك بخش مراجع خوب براي مقاله خود بنويسيم؟ (قسمت چهارم)
منابع اينترنتي (آنلاين) و الكترونيك
مرجع‌نگاري در مورد منابع اينترنتي همانند موارد چاپي است. اما ذكر آدرس اينترنتي مرجع و زمان دسترسي به آن بصورت ذيل ضروري است:
Available from: http://www.
Accessed: month day year
كه در آن ماه به حروف و روز و سال به عدد درج مي‌گردد.

كتاب الكترونيك  
ممكن است شما به متن كتاب از طريق اينترنت دسترسي پيدا كرده باشيد؛ در اين صورت مانند آنچه ذكر شد آدرس اينترنتي و زمان بازبيني خود را علاوه بر مشخصات كتابشناختي درج كنيد.

نكته: براي ارجاع به مقالاتي كه جهت چاپ در مجله‌اي پذيرفته شده‌اند اما هنوز چاپ نشده‌اند ازعبارت در حال چاپ (in press) استفاده مي‌گردد. مقالاتي كه صرفاً براي مجله ارسال شده است تحت عنوان مشاهدات منتشر نشده (unpublished observations) ذكر مي‌شوند. در مورد اخير بايد مجوز كتبي از نويسنده مقاله دريافت شود.

سبك‌ هاروارد يا سبك نويسنده – تاريخ
سبك هاروارد  نيز از گذشته‌هاي دور يكي از روش‌هاي رايج در مرجع نگاري بوده است كه بيشتر مورد استفاده مجلات اروپايي مي‌باشد تا مجلات امريكايي. در اين روش « نام نويسنده و تاريخ انتشار مرجع» در متن قيد مي‌شود و در انتهاي مقاله نيز مراجع به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده اول مرتب مي‌شوند. لذا خواننده مي‌تواند
مشخصات مرجع مورد نظر خود را در انتهاي مقاله پيدا كرده، در صورت تمايل آنرا با مراجعه به اينترنت يا كتابخانه استخراج نمايد.

مرجع‌نگاري در متن مقاله – سبك هاروارد
اشاره به مشخصات مرجع در متن مقاله در سبك هاروارد نسبت به سبك ونكوور پررنگتر است و لازم است علاوه بر فهرست مراجع، نحوه ارجاع به مرجع در متن مقاله نيز مورد بررسي قرار گيرد.

ارجاع به يك مرجع با ذكر شماره صفحه و بدون آن
اگر نام نويسنده مقاله بطور عادي در متن ذكر شده باشد صرفاً سال انتشار داخل پرانتز و بعد از نام نويسنده درج مي‌گردد (مثالهاي 18 – 10 و 19 – 10). همچنين در متن مقاله تنها زماني از حرف اول نام نويسنده استفاده مي‌شود كه 2 يا چند نويسنده مختلف نام خانوادگي يكسان داشته، مقاله‌هايي را در يك سال به چاپ رسانده باشند.

ارجاع به چند مرجع
در موارديكه بصورت متوالي به بيش از يك مرجع اشاره مي‌شود آنها از لحاظ زماني به ترتيب صعودي مرتب مي‌گردند و با علامت سمي‌كلون (؛) به يكديگر عطف مي‌شوند.

اگر تعداد نويسندگان بيش از 3 نفر باشد، فقط نام نويسنده اول ذكر مي‌شود و مابقي آنها با عبارت .et al مشخص مي‌گردد. در صورتيكه تعداد نويسندگان 2 يا 3 نفر باشند با ”كاما و علامت &“ به يكديگر عطف مي‌شوند و نام هر 2 يا 3 نفر ذكر مي‌گردد.

معاهده تهران چيست؟
معاهده تهران متضمن شاخصهاي واحد جهت تاليف و ارسال مقالات پژوهشي براي مجلات ايراني مي‌باشد و از لحاظ ساختار به دستورالعمل ” الزامات واحد“ تاليف ICMJE شباهت دارد. معاهده تهران مصوب انجمن سردبيران نشريات علوم پزشكي ايران در سال 1378 است.
در زمينه مرجع‌نگاري روش پيشنهادي در معاهده تهران با سبك ونكوور مطابقت دارد. اين معاهده مي‌تواند در تنظيم مقاله و مراجع آن براي ارسال به مجلات ايراني بويژه براي مراجع فارسي مورد توجه قرار گيرد.

دستورالعمل كميسيون نشريات علوم پزشكي
همانگونه كه ذكر آن رفت كميسيون نشريات علوم پزشكي زير نظر معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داشته، سياستگزاري و نظارت بر عملكرد مجلات ايراني را عهده‌دار است. رعايت دستورالعمل اين كميسيون در ارتباط با انتشار مقالات پژوهشي جهت كسب و حفظ رتبه علمي‌- پژوهشي براي كليه مجلات ايراني ضروري است. اين دستورالعمل در چهل‌و‌يكمين جلسه كميسيون در سال 1381 به تصويب رسيده است. تدوين دستورالعمل مذكور و نظارت بر اجراي آن طي سالهاي گذشته باعث ارتقاي كيفيت و وحدت رويه در انتشار مجلات پزشكي در سطح كشور بوده است.
در زمينه مرجع‌نگاري، اين كميسيون، دستورالعمل ونكوور را مبناي كار قرار داده است.