صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 22 فرزان - مهر 1387 arrow معرفي كنگره ها و همايشها
معرفي كنگره ها و همايشها
 
دومین کنگرۀ مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان

تاریخ برگزاري: 2 و 3 اردیبهشت 1388
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 اسفند 1387
ارسال اینترنتی مقاله:


اولین کنگرۀ سرطانهای سروگردن

تاریخ برگزاری: 25 و 26 دی 1387
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 آذر 1387
ارسال اینترنتی مقاله: