header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow ویژه نامه سالگرد فرزان
=> ویژه نامه هشتمین سالگرد فرزان - آذر 1388
عنوان
مقدمه
خبر فرزان: تایید صلاحیت آموزشی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان توسط وزارت نفت
خبر فرزان: معرفی فرزان به عنوان موسسه آموزشی تایید صلاحیت شده جهت برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیم
خبر فرزان: چهارصد نفر از کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره های آموزشی سامانه آموزش و سن
تجاری سازی: تجاری سازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده ازاولویتهای کشور
فناوریهای نوین: ۲۸ محصول نانويي در حال ورود به بازار است.
پژوهشهای کاربردی: پذیرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور
فن بازار: ایجاد فن بازار دانشگاهی در دانشگاه تهران
نظرها و پیشنهادها
نوآوری: فرزان و نوآوریهای آموزشی و پژوهشی
سرمقاله: فرزان، کارآفرین دانش بنیان: پیشرو در عرصه پژوهش در بخش خصوصی
گفتار نخست
آموزش الکترونیک: راه اندازی فراسا؛ سامانه آموزش و سنجش الکترونیک
آموزش پژوهش: ارائه بسته آموزش الکترونیک فراسای پژوهش
مدیریت اطلاعات: طراحی زیر ساخت مدیریت اطلاعات پژوهشی فرادیتا
سازمان تحقیقات بالینی فرزان: انجام تحقیقات بالینی بر روی فراورده دارویی MS14
مقالات پژوهشی: رشد 20 درصدی مقالات منتشر شده توسط موسسه فرزان در نشریات معتبر بین المللی
ارزشیابی پژوهش: اجرای طرح ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور
ارتقای شاخصهای تولید علم کشور و جایگاه مجلات با نمایه کردن مجلات ایرانی در اندکس های بین المللی
نوآوری فرزان: ایجاد نرم افزار مدیریت مقالات پژوهشی
پژوهشهای بالینی: ارائه بسته آموزش الکترونیک پژوهشهای بالینی (Clinical Research Training Package)
فناوری اطلاعات: ایجاد سامانه ارزشیابی دانش، پژوهش و فناوری (سنجه)
سالگردی دیگر در فرزان: سومین سالگرد انتشار خبرنامه الکترونیک فرزان
ارتباطات پژوهشی: در سالی که گذشت، فرزان با حضور در دو نمایشگاه به معرفی دستاوردهای خود پرداخت.
صفحات اجتماعی