header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow پارکهای فناوری: ایجاد مینی پارک فناوری در دانشگاه شریف برای استقرار شرکتهای دانش بنیان وابسته
پارکهای فناوری: ایجاد مینی پارک فناوری در دانشگاه شریف برای استقرار شرکتهای دانش بنیان وابسته

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از راه اندازی مینی پارک فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر این دانشگاه 52 شرکت دانش بنیان دارد که با ایجاد این مینی پارک در اراضی چیتگر این شرکتها به پارک فناوری شریف منتقل خواهند شد.
دکتر رضا روستا آزاد با بیان اینکه این مینی پارک فناوری در اراضی چیتگر راه اندازی می شود، افزود: برای این منظور رایزنی هایی برای ایجاد آن با شهرداری منطقه ۲۲ در حال انجام است.
 رئیس دانشگاه صنعتی شریف گردش کار تعاملاتی این دانشگاه برای پیشبرد زیرساختهای فیزیکی را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: از نظر محتوایی نیز فرآیند تعیین، تخصیص و ثبت شرکتها برای استقرار در مینی پارک فناوری شریف در مراحل نهایی است.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای دانش بنیان وابسته به این دانشگاه در ساختمان چند مستاجره به فعالیت خود ادامه می دهند و بنا است در صورت رسیدن به استانداردهای لازم به مینی پارک فناوری دانشگاه شریف واقع در چیتگر منتقل شوند.
 دکتر روستا آزاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان در این دانشگاه به صورت مجازی فعالیت می کنند، یادآور شد: در سال گذشته بیش از 800 میلیارد ریال در دانشگاه صنعتی شریف عقد قرارداد شد که بیش از 200 میلیارد ریال آن تا کنون جذب دانشگاه شده است.
 وی تعداد شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه صنعتی شریف را 52 شرکت عنوان کرد و گفت: این شرکتها در زمینه های تجاری سازی و ایجاد اشتغال توانسته اند برای دانشگاهها درآمد داشته باشند.
 رئیس دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: اولین برج پارک تحقیقاتی دانشگاه در شمال این دانشگاه تاسیس می شود.

صفحات اجتماعی